Title: Ochotnické divadlo v Nýrsku
Other Titles: The Amateur Theatre in Nýrsko
Authors: Staňková, Ludmila
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37874
Keywords: ochotnický divadelní spolek;divadelní spolek j. k. tyl;tj sokol nýrsko;nýrsko;historie;divadlo;lesní divadlo nýrsko
Keywords in different language: the drama clubs;the drama club j. k. tyl;tj sokol nýrsko;nýrsko;the history;the theatre;the forest theater nýrsko
Abstract: Bakalářská práce se věnuje činnosti dramatických spolků TJ Sokol a J. K. Tyl v letech 1946-1964 v Nýrsku, je zaměřena na vznik, historii a repertoár souborů, představuje jejich významné osobnosti a připomíná četná hostování národních umělců, část práce je věnována současnému divadelnímu spolku Lesní divadlo Nýrsko. V příloze je připojen přehled premiér a jmenný seznam protagonistů.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the activities of the drama clubs TJ Sokol and J.K.Tyl, in the period from 1946 to 1964 in Nýrsko. It focuses on the establishment, the history and the repertoire of the drama clubs mentioned above and introduces their significant personalities, as well as reminds numerous special guest stars from the ranks of national artists. A part of this thesis presents a contemporary theatre club Lesní divadlo Nýrsko. The list of premieres and the character name list can be found in the appendix.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Ludmila_Stankova.pdfPlný text práce7,75 MBAdobe PDFView/Open
stankova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce217,31 kBAdobe PDFView/Open
stankova_viktora.pdfPosudek oponenta práce17,67 kBAdobe PDFView/Open
stankova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce35,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.