Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStaněk Jiří, PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorDoubková, Tereza
dc.contributor.refereeViktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
dc.date.accepted2019-6-14
dc.date.accessioned2020-07-17T13:45:56Z-
dc.date.available2018-5-30
dc.date.available2020-07-17T13:45:56Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-26
dc.identifier77437
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37876
dc.description.abstractMalá divadla jako produkt společenské atmosféry v Československu v 60. letech hrála roli nejen uměleckou. Práce sleduje příběh malých scén od kabaretních počátků v 19. století přes divadelní aktivity 20. a 30. let dvacátého století (Kabaret Lucerna, Kabaret Rokoko, "Déčko", "Osvobozené divadlo"), přes 40. a 50. léta (Divadlo satiry, ABC, Reduta) do konce šedesátých let. Všímá si proměn poetiky, osobností, repertoárů dvou z nejvýznamnějších malých scén - Divadlo Na zábradlí a divadlo Semafor.cs
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdivadla malých foremcs
dc.subjectdivadlo na zábradlícs
dc.subjectdivadlo semaforcs
dc.subjectkabaretcs
dc.subjectjiří suchýcs
dc.subjectabsurdní dramacs
dc.subjectšedesátá létacs
dc.titleDivadlo Na zábradlí a divadlo Semafor v 60. letechcs
dc.title.alternativeThe Theatre on the Balustrade and the theatre Semafor in the 1960sen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedSmall theaters as a product of the social atmosphere in Czechoslovakia in the 1960s played not only an artistic role. The work follows the story of small scenes from cabaret beginnings in the 19th century through theater activities of the 20th and 30s of the twentieth century ("Déčko", "Liberated Theater"), through the 40s and 50s (Theater of Satire, ABC, Reduta) to the end of the 1960s. This work notice the changes of poetics, personalities, repertoires of two of the most important small scenes - Divadlo Na zábradlí a divadlo Semafor.en
dc.subject.translatedtheater of small formsen
dc.subject.translatedthe theatre on the balustradeen
dc.subject.translatedtheatre semaforen
dc.subject.translatedcabareten
dc.subject.translatedjiří suchýen
dc.subject.translatedabsurd dramaen
dc.subject.translatedthe sixtiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tereza_Doubkova_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce897,12 kBAdobe PDFView/Open
doubkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,37 kBAdobe PDFView/Open
doubkova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce30,54 kBAdobe PDFView/Open
doubkova_viktora.pdfPosudek oponenta práce19,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.