Title: Mediální image druhé rusko-čečenské války (19992009) v publikacích a článcích vybraných ruských opozičních novinářů
Other Titles: The media image of the Second Russian-Chechen War (1999-2009) in the publications and articles of selected Russian opposition journalists
Authors: Korobkova, Daria
Advisor: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37888
Keywords: andrej babickij;anna politkovskaja;cenzura;čečenská republika;druhá rusko-čečenská válka;konstruování image skrze média;mediální image;ruská federace;sociální konstruování reality;válečná cenzura;vladimir putin.
Keywords in different language: andrei babitsky;anna politkovskaya;censorship;chechen republic;image design through media;media image;military censorship;russian federation;second russo-chechen war;social construction of reality;vladimir putin.
Abstract: Práce se zabývá analýzou výstupů vybraných ruských opozičních novinářů věnujících se druhé rusko-čečenské válce (1999-2009). Její cíle jsou následující: (1) analyzovat obsah mediálních výstupů státních médií a vybraných opozičních novinářů, (2) věnovat se image druhé rusko-čečenské války v rozsahu určeném v metodologické části práce, a (3) provést komparativní analýzu a určit, nakolik se mediální výstupy vybraných opozičních novinářů v těchto dimenzích od státních výstupů liší. Práce analyzuje celkem dvě monografie a 60 článků obou autorů v následujících oblastech: (1) image Rusů a ruské armády, (2) image čečenského národa, (3) image exekutivy, (4) image Vladimira Putina, (5) image typu konfliktu (jakých názvů používají autoři k pojmenování konfliktu), (6) image dalších aktérů (např. Achmata Kadyrova, Šamila Basajeva atd), (7) image terorismu, kterou následně komparuje s image konfliktu představenou ve státem vlastněných médiích. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že sledované výstupy se výrazně liší. Její výsledky rovněž umožňují hovořit v Rusku ve zkoumaném období o cenzuře, a to ze strany politických elit.
Abstract in different language: The thesis deals with the analysis of the papers of selected Russian opposition journalists dealing with the second Russo-Chechen war (1999-2009). The aims of the thesis are as follows: (1) to analyze the content of media output of state media and selected opposition journalists, (2) to look at the image of the second Russo-Chechen war in the dimensions determined in the methodological part of the work, and (3) to make a comparative analysis and determine how the media output of selected opposition journalists differs from the state in these dimensions. The thesis analyzes two monographs and 60 articles by both authors in the following dimensions: (1) image of Russians and Russian army, (2) image of Chechen nation, (3) image of political elites, (4) image of Vladimir Putin, (5) image of type of conflict, (6) the image of other actors (e.g. Achmat Kadyrov, Shamil Basayev, etc.), (7) the image of terrorism, and then compares with the image of the conflict presented in state-owned media. The analysis showed that the outputs differ significantly. The results also make it possible to talk about censorship in Russia managed by political elites.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Daria Korobkova - BP 2019 - Image druhe rusko-cecenske valky.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
korobkova opo bp.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Protokol hodnoceni vskp BP Korobkova VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Korobkova.pdfPrůběh obhajoby práce252,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.