Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPochman, Petr
dc.contributor.refereePiknerová Linda, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-3
dc.date.accessioned2020-07-17T13:46:06Z-
dc.date.available2018-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:46:06Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier76966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37896
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá rozvojovou pomocí Nového Zélandu a to primárně mezi lety 1999 až 2016. Konkrétně se zaměřuji na to, jak odlišně k ní přistupovaly vlády Helen Clarkové z Novozélandské strany práce a Johna Keye z Novozélandské národní strany. První část mojí bakalářské práce je zacílena na objasnění některých pojmů, se kterými v následujících stránkách pracuji. Pozornost je rovněž věnována klíčovým mezinárodním dokumentům, jakými jsou Rozvojové cíle tisíciletí a Pařížská deklarace. V další části popisuji rozvojovou pomoc Nového Zélandu v historickém kontextu. Poté následuje část, ve které se snažím objasnit řadu změn, jež můžeme v mnou zkoumaném období vysledovat, ať už se jedná o změny ve způsobu administrativy, nebo rozdílech v jednotlivých sektorech, alokacích finančních prostředků či míst, kam rozvojová pomoc Nového Zélandu mířila.cs
dc.format63 s., iii s., (86 756 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnový zélandcs
dc.subjectnovozélandská agentura pro mezinárodní rozvoj (nzaid)cs
dc.subjectoficiální rozvojová pomoc (oda)cs
dc.subjectrozvojcs
dc.subjectrozvojová pomoccs
dc.subjecttichomořícs
dc.titleRozvojová pomoc Nového Zélanducs
dc.title.alternativeNew Zealand Development Aiden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with New Zealand development aid, primarily between the years 1999 and 2016. Specifically, I focuse on how differently it was approached by the government of Helen Clark of the New Zealand Labor Party, and the John Key government of the New Zealand National Party. The first part of my thesis is aimed at clarifying some of the concepts that I work with on the following pages. Attention is also paid to key international documents such as the Millennium Development Goals and the Paris Declaration. In the next section I describe New Zealand's development aid in a historical context. This is followed by a section in which I am trying to clarify a number of changes that can be traced in my period of study, be it changes in the way the administration, or differences in sectors, allocations of funds or places where development aid from New Zealand has been targeted.en
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translateddevelopment aiden
dc.subject.translatednew zealanden
dc.subject.translatednew zealand agency for international development (nzaid)en
dc.subject.translatedofficial development assistance (oda)en
dc.subject.translatedpacificen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvojova pomoc Noveho Zelandu.pdfPlný text práce811,77 kBAdobe PDFView/Open
Pochman_BP_ved_mv.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Pochman_BP_MV_BAS_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Pochman.pdfPrůběh obhajoby práce298,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.