Title: Sadako Ogata a její vliv na nastolení politiky lidské bezpečnosti na půdě OSN
Other Titles: Sadako Ogata and Her Influence on the Implementation of Human Security Policy at the UN
Authors: Záhořová, Jana
Advisor: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37899
Keywords: sadako ogata;lidská bezpečnost;osn;japonsko;jica;chs;abhs;unhcr
Keywords in different language: sadako ogata;human security;un;japan;jica;chs;abhs;unhcr
Abstract: Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem se Ogatová podílela na prosazování konceptu lidské bezpečnosti v rámci struktur OSN. Výzkumné období se odvíjí od jejího nástupu do úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v roce 1991, až po ukončení její aktivní politické kariéry v roce 2012. Úvodní část se soustředí na Ogatovou a její činnost před příchodem do UNHCR. Následující kapitoly sledují činnost a aktivitu Ogatové v OSN a její vliv na prosazování politiky lidské bezpečnosti. V této části analyzuji, jakým způsobem se měnily struktury, ve kterých Ogatová pracovala. To znamená, k jakým změnám došlo po jejím nástupu do úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, respektive do dalších těles, jako je Komise pro lidskou bezpečnost či Poradní sbor pro lidskou bezpečnost. V páté kapitole se zabývám další organizaci, ve které Ogatová působila, tedy Japonskou agenturou pro mezinárodní spolupráci, a zda nadále obhajovala principy lidské bezpečnosti.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis is to analyze the influence of Sadako Ogata on the concept of human security within the United Nations. The research period begins with the appointment of Sadako Ogata as a United Nations High Commissioner for Refugees in 1991 and ends in 2012 when she decided to retire from her active political participation. The first part of this thesis is devoted to her life journey before she became an important and respected figure of the international community. The chapter is trying to provide key information about her upbringing, her family background as well as her education and career achievements. Main focus of the second, third and fourth part of my thesis is to analyze activities of Sadako Ogata within the various UN structures and what specific changes have been made under her leadership. The fifth section addresses the work of Sadako Ogata in the Japanese International Cooperation Agency and analyzes whether she continued to advocate human security principles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadako Ogata a jeji vliv na LB V OSN.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
BP_ved_Zahorova.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zahorova_OPO_BAS.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Zahorova.pdfPrůběh obhajoby práce270,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.