Title: Postavení Kyrgyzstánu v regionu postsovětská Střední Asie
Other Titles: The position of Kyrgyzstan in the post-soviet Central Asia.
Authors: Kauskhanov, Zhomart
Advisor: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Referee: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37905
Keywords: kyrgyzstán;region;střední asie;biškek;rusko.
Keywords in different language: kyrgyzstan;region;central asia;bishkek;russia.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá postavením Kyrgyzstánu v regionu postsovětská Střední Asie. V dané tematice jsem analyzoval vztahy Kyrgyzstanu s sousednimi stredoasjiskimi zeměmi. V práci jsem se také soustředil jak na velké mocnosti a některé sousedy mající vliv na Kyrgyzstán.
Abstract in different language: The present paper is dedicated to reveal the Kyrgyzstan political position in the post-soviet region of Middle Asia. As the major research tool the current affairs in the framework of interstate relationships were used to analyze Kyrgyzstan stance from the view of neighboor states. In this work I also concentrated on analyzing the impact the other states make on kyrgyztan and how this influence develops in dinamics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce926,97 kBAdobe PDFView/Open
BP OPO Kauskhanov.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kauskhanov_Bc-MV-TER_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kauskhanov.pdfPrůběh obhajoby práce338,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37905

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.