Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrčál Petr, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPrášková, Kristýna
dc.contributor.refereeRosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-07-17T13:46:08Z-
dc.date.available2018-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:46:08Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-30
dc.identifier77030
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37908
dc.description.abstractPráce za zabývá problematikou propagandy, dezinformací a dezinformačních webů. Práce je členěna na dvě části, na teoretickou a analytickou část. V teoretické části je definováno, co je to propaganda, jaká je typologie propagandy a jaké techniky propagandy využívá. Analytická část je založená na využívání optiky propagandy prostřednictvím které jsou jednotlivá vybraná média analyzována. Cílem práce je tedy ověřit, zda vybraná média vytváří propagandistický obsah či nikoli.cs
dc.format64 s. (87 102 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpropagandacs
dc.subjectdezinformacecs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectmédiacs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectaeronetcs
dc.subjectsputnikcs
dc.subjectparlamentní listycs
dc.titlePolitická propaganda v českém kontextu: Analýza vybraných médiícs
dc.title.alternativePolitical propaganda in the Czech context: Analysis of chosen mediaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work deals with the issue of propaganda, disinformation and disinformation websites. The work is divided into two parts, the theoretical and the analytical part. The theoretical part defines what propaganda is, what is the propaganda typology and which techniques propaganda uses. The analytical part is based on the use of propaganda optics through which individual selected media are analyzed. The aim of this work is to verify whether selected media creates propaganda content or not.en
dc.subject.translatedpropagandaen
dc.subject.translateddisinformationen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedmediaen
dc.subject.translatedinterneten
dc.subject.translatedaeroneten
dc.subject.translatedsputniken
dc.subject.translatedparlamentní listyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Praskova - propaganda - finalni verze.pdfPlný text práce603,63 kBAdobe PDFView/Open
BP_Praskova_VED.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Protokol hodnoceni vskp BP Praskova OPO.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Praskova.pdfPrůběh obhajoby práce233,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.