Title: Brazilsko-africké vztahy po nástupu Lula da Silvy
Other Titles: Brazilian-African relations after the succession of Lula da Silva
Authors: Křížek, Adam
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37918
Keywords: brazílie;latinská amerika;afrika;lusofonní africké země;lula da silva;spolupráce;vztahy;rozvoj;spolupráce jih-jih
Keywords in different language: brazil;latin america;africa;lusophone africa;lula da silva;cooperation;relations;development;south-south cooperation
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak se změnily vztahy mezi Brazilskou federativní republikou a Afrikou po nástupu Lula da Silvy. První kapitola zaznamenává přeměnu Brazílie v regionální mocnost, její stagnaci v letech 2015 - 2016 a změny v brazilské zahraniční politice v období 2003 - 2018. Druhá kapitola se zabývá brazilsko-africkou spoluprací a různými rozvojovými projekty. Ve třetí kapitole jsou analyzovány vztahy Brazílie s lusofonními africkými státy a Jihoafrickou republikou. Závěr práce shrnuje podstatné údaje a přínosy pro obě strany a pojednává o významu spolupráce.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to find out how the relations between the Federative Republic of Brazil and Africa have changed after the ascension of Lula da Silva. The first chapter records the transformation of Brazil into regional power, its stagnation between 2015 - 2016 and the changes of Brazilian foreign policy in the period 2003 - 2018. The third chapter analyses relations between Brazil and Lusophone African States and South Africa. Thesis concludes with a summary of significant data and benefits for both sides, as well as the importance of cooperation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Adam Krizek.pdfPlný text práce478,58 kBAdobe PDFView/Open
Krizek_Bc-MV-TER_OP.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Krizek_BP_MV_BAS_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Krizek.pdfPrůběh obhajoby práce281,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.