Title: Analýza konstrukce stojanu kovacího lisu s ohledem na šířku pracovního prostoru
Other Titles: Analysis of the design of the forging press stand considering the width of the workspace
Authors: Ježek, Adam
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Toman Petr, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37937
Keywords: lis;mechanický;stojan;výstředník;hřídel;příčník;síla;deformace;svírání
Keywords in different language: press;mechanic;stand;eccentric;shaft;crossbar;force;deformation;pinching
Abstract: Práce se zabývá klikovými lisy a problematikou deformací stojanu ovlivněnou šířkou jejich pracovního prostoru. V práci je popsán problém svírání beranu v jeho vedení, vlivem průhybu příček, na lise LKMK a jsou navrženy možné způsoby řešení problému. Dále jsou v práci provedeny konstrukční návrhy pro minimalizaci problému a porovnány s výchozí konstrukcí.
Abstract in different language: Diploma thesis deals with crank presses and the issue of influencing the width of their working space by deformation of the stand. The problem of pinching the ram in the LKMK press is described and possible ways of solving the problem are suggested. Furthermore, there are design proposals for minimizing the problem and compared with the initial construction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JEZEK.pdfPlný text práce6,08 MBAdobe PDFView/Open
DP_Jezek_oponent.pdfPosudek oponenta práce104,22 kBAdobe PDFView/Open
DP_Jezek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce708,39 kBAdobe PDFView/Open
Jezek.pdfPrůběh obhajoby práce562,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.