Title: Jindřich Plachta - český divadelní a filmový herec, spisovatel
Other Titles: Jindřich Plachta - the Czech theatre and movie actor, and writer
Authors: Řezáčová, Barbora
Advisor: Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
Referee: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38022
Keywords: jindřich šolle;jindřich plachta;vlasta burian;osvobozené divadlo;pučálkovic amina.
Keywords in different language: jindrich solle;jindrich plachta;vlasta burian;liberated theatre;pucalkovic amina.
Abstract: Tato práce popisuje život českého herce a spisovatele Jindřicha (Šolleho) Plachty. V práci jsou popsány jednotlivé části jeho profesní kariéry, tedy jeho úřednická, herecká (film, divadlo) a spisovatelská kariéra. V neposlední řadě práce popisuje jeho charakter a povahové rysy.
Abstract in different language: This thesis describes the life of the Czech actor and writer Jindrich Solle Plachta. The thesis is divided into three parts, which are focused on his career as the office manager, writer, and particularly theatre and film actor, in which he was very appreciated for his comic talent. Finally, the thesis presents Plachta´s character features.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rezacova.pdfPlný text práce2 MBAdobe PDFView/Open
rezacova_bilkova.pdfPosudek vedoucího práce633,12 kBAdobe PDFView/Open
rezacova_kastnerova.pdfPosudek oponenta práce668,21 kBAdobe PDFView/Open
Rezacova_O.pdfPrůběh obhajoby práce315,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.