Title: Rozvoj vědy a umění na dvoře Filipa II.
Other Titles: The Development of Science and Art in the Courtyard of Philip II
Authors: Jandusová, Veronika
Advisor: Černá Jana, PhDr. Ph.D.
Referee: Vozková Kristýna, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38028
Keywords: španělská renesance;filip ii.;věda;umění;el escorial;černá legenda;nový svět
Keywords in different language: spanish renaissance;philip ii;science;art;el escorial;black legend;new world
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na představení Filipa II. a jeho vztahu k rozvoji věd a umění. Zabývá se mytologizací jeho osoby i celého Španělska. Dále se věnuje objevování Nového světa a využívání přírodního potenciálu z něj. V práci je také zmíněna výstavba paláce El Escorial, jeho sbírky a renesační umělci působící v něm.
Abstract in different language: The main theme of this bachelor thesis is the performance of Philip II and his relationship to the development of science and art. The mythology of his person and of Spain is presented there. It is also devoted to discovering the New World and exploiting its natural potential. The thesis also mentions the construction of the El Escorial Palace, its collection and Renaissance artists working there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jandusova_bp.pdfPlný text práce4,57 MBAdobe PDFView/Open
Jandusova_1.docxPosudek vedoucího práce53,91 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jandusova_2.pdfPosudek oponenta práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Jandusova_O.pdfPrůběh obhajoby práce303,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.