Title: Využívání taxonomie NANDA II v klinické praxi
Other Titles: NANDA II taxonomie use in clinical practice
Authors: Bísková, Jana
Advisor: Kožíšková, Zlata
Referee: Šafránková, Zuzana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3803
Keywords: taxonomie;NANDA;ošetřovatelská diagnóza;ošetřovatelský proces;lidské potřeby
Keywords in different language: taxonomy;NANDA;nursing diagnosis;care process;human needs
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku spojenou s klasifikačním systémem ošetřovatelských diagnóz podle taxonomie NANDA II. Teoretická část popisuje ošetřovatelský proces či tvorbu ošetřovatelských diagnóz. Ale také lidské potřeby ve vztahu k ošetřovatelské péči a samozřejmě i vývoj a probletiku klasifikačního systému taxonomie NANDA II. Praktická část je zaměřena na postoj sester k využívání této taxonomie v klinické praxi, znalosti sester o taxonomii NANDA II s postoj sester k tvorbě ošetřovatelských diagnóz.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the problems connected to the classification system of the nusing diagnosis based on the NANDA II taxonomy. Theoretical part contains care process and development of the nursing diagnosis, human needs in the relation to the nursing care and also the development and problems of the taxonomy system NANDA II. Practical part is aimed on the nurses attitude to the usage of this taxonomy in the clinical practice, on familiarity of nurses with the NANDA II taxonomy and on the attitude of nurses to the development of the nursing diagnosis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_2012_Biskova_Jana_(1).pdfPlný text práce699,25 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Biskova.jpgPosudek vedoucího práce112,61 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Biskova.jpgPosudek oponenta práce108,38 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Biskova.jpgPrůběh obhajoby práce115,66 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3803

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.