Název: Využívání taxonomie NANDA II v klinické praxi
Další názvy: NANDA II taxonomie use in clinical practice
Autoři: Bísková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kožíšková, Zlata
Oponent: Šafránková, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3803
Klíčová slova: taxonomie;NANDA;ošetřovatelská diagnóza;ošetřovatelský proces;lidské potřeby
Klíčová slova v dalším jazyce: taxonomy;NANDA;nursing diagnosis;care process;human needs
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku spojenou s klasifikačním systémem ošetřovatelských diagnóz podle taxonomie NANDA II. Teoretická část popisuje ošetřovatelský proces či tvorbu ošetřovatelských diagnóz. Ale také lidské potřeby ve vztahu k ošetřovatelské péči a samozřejmě i vývoj a probletiku klasifikačního systému taxonomie NANDA II. Praktická část je zaměřena na postoj sester k využívání této taxonomie v klinické praxi, znalosti sester o taxonomii NANDA II s postoj sester k tvorbě ošetřovatelských diagnóz.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the problems connected to the classification system of the nusing diagnosis based on the NANDA II taxonomy. Theoretical part contains care process and development of the nursing diagnosis, human needs in the relation to the nursing care and also the development and problems of the taxonomy system NANDA II. Practical part is aimed on the nurses attitude to the usage of this taxonomy in the clinical practice, on familiarity of nurses with the NANDA II taxonomy and on the attitude of nurses to the development of the nursing diagnosis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_2012_Biskova_Jana_(1).pdfPlný text práce699,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Biskova.jpgPosudek vedoucího práce112,61 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Biskova.jpgPosudek oponenta práce108,38 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Biskova.jpgPrůběh obhajoby práce115,66 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3803

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.