Title: Behaviorismus ve filosofii mysli
Other Titles: Behaviorism in philosophy of mind
Authors: Sommerová, Adéla
Advisor: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Referee: Schuster Radek, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38032
Keywords: behaviorismus;filosofie mysli;analytický behaviorismus;černá skříňka;mentální dispozice;kognitivně behaviorální terapie
Keywords in different language: behaviorism;philosophy of mind;analytical behaviorism;black box;mental dispositions;cognitive behavioral therapy
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na vznik a historický vývoj behaviorismu v oblasti filosofie a psychologie. Cílem této práce je poukázat na důvody jeho vzniku a jeho přínos současnému výzkumu lidské mysli. Tato bakalářská práce popisuje hlavní charakteristiky psychologického behaviorismu a jeho hlavní představitele. Také je zde pojednáno o vlivu behaviorismu na jiné filosofické oblasti jakou je filosofie jazyka. V neposlední řadě jsou zde zmíněny kritické filosofické a psychologické argumenty proti behaviorismu v podání funkcionalistického filosofa Hilaryho Putnama a také poznatků kognitivní vědy.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the origin and historical development of behaviourism in the philosophical and psychological field. This thesis aims are to point at reasons of its origin and contribution to the current research of the human mind. This bachelor thesis describes the main characteristics of psychological behaviourism and its most important representatives. There is mentioned the impact of behaviourism to other philosophical fields like the philosophy of language. Last but not least, there are mentioned critical philosophical and psychological arguments against behaviourism by the functionalist philosopher Hilary Putnam and findings of the cognitive science.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Behaviorismus ve FM.pdfPlný text práce245,71 kBAdobe PDFView/Open
Sommerova_1.pdfPosudek vedoucího práce573,36 kBAdobe PDFView/Open
Sommerova_2.pdfPosudek oponenta práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
Sommerova_O.pdfPrůběh obhajoby práce377,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38032

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.