Title: Právní úprava podnikání cizinců na území České republiky
Other Titles: The Legislation of Entrepreneurship by Foreign Citizens in the Czech Republic
Authors: Bugová, Barbora
Advisor: Kunz Oto, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38080
Keywords: cizinec;zahraniční osoba;cizinecké právo;podnikání;občan eu a jeho rodinný příslušník;jednotný vnitřní trh eu;zásada rovnosti
Keywords in different language: a foreigner;law on foreigners;an entrepreneurship;an eu citizen and his family member;the european single market;the principle of equality
Abstract: Diplomová práce na téma Právní úprava podnikání cizinců na území České republiky se dělí na čtyři části. V první části jsou definovány základní pojmy, jako "cizinec", "občan EU", "jednotný vnitřní trh EU", "podnikání", a další. V druhé části se zabývám zásadou rovnosti, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Třetí kapitola pojednává o podmínkách podnikání, přičemž se orientuje především na různé pobytové režimy, víza a povolení k pobytu. V poslední části jsou rozebrány jednotlivé formy podnikání, od živnostenského podnikání, přes majetkovou účast v české právnické osobě, až po založení právnické osoby na území ČR.
Abstract in different language: The diploma thesis, titled "The Legislation of Entrepreneurship by Foreign Citizens in the Czech Republic", is divided into four parts. We first define a set of basic terms used through the thesis such as "a foreigner", "an EU citizen and his family member", "the European Single Market", "the entrepreneurship", and others. In the second part, we deal with the principle of equality on national legislation level as well as the European Union legislation level. The third part deals with entrepreneurship conditions, focusing primarily on different residence regimes, visas and residence permits. In the last part we provide an analysis of the various forms of entrepreneurship like entrepreneurial business, ownership participation in a Czech legal entity, establishment of a legal entity in the Czech Republic, etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bugova.pdfPlný text práce955,73 kBAdobe PDFView/Open
Bugova - Oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
Bugova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce78,03 kBAdobe PDFView/Open
Bugova.pdfPrůběh obhajoby práce281,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.