Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHinke Jana, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKlímová, Adéla
dc.contributor.refereeStehlík Vlastimil, Ing.
dc.date.accepted2019-1-31
dc.date.accessioned2020-07-17T13:47:53Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-07-17T13:47:53Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-12-10
dc.identifier78895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38107
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na analýzu nákladů a výnosů vybraného nepodnikatelského subjektu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace ve zvoleném období 2015-2017. Cílem práce je zhodnocení finančního hospodaření a vyhodnocení efektivity řízení nákladů a výnosů prostřednictvím základních nástrojů a vybraných ukazatelů finanční analýzy dané organizace. V teoretické části je řešena obecná analýza finančního hospodaření příspěvkových organizací. Praktická část je následně zaměřena na konkrétní příspěvkovou organizaci, její charakteristiku, právní postavení a účetní systém. Následně je prováděna analýza nákladů a výnosů organizace spolu s finanční analýzou prostřednictvím nástrojů a vybraných ukazatelů. Závěr práce je věnován vyhodnocení celkové efektivity řízení nákladů a výnosů spolu s možnými návrhy doporučení ke zlepšení současného hospodaření organizace.cs
dc.format89 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpříspěvková organizacecs
dc.subjectfinanční hospodařenícs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectvýnosycs
dc.subjectanalýzacs
dc.titleAnalýza nákladů a výnosů Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizacecs
dc.title.alternativeAnalysis of expenditures and revenues Medical Rescue service of the Pilsen Region, Publicly co-funded organisationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the analysis of expenditures and revenues of the chosen non-business subject Emergency Medical Service of the Pilsen Region, a publicly co-funded organization in the chosen time period of years 2015-2017. The aim of the thesis is to evaluate the financial management and the effectiveness of expenditures and revenues management using the basic tools and selected financial analysis indicators in this institution. The theoretical part deals with the general analysis of the financial management of publicly co-funded organizations. The practical part is focused on the specific publicly co-funded organization, its character, legal status and its accounting system. Afterwards, there is carried out the organization's cost-benefit analysis using purpose and structure breakdown with the financial analysis using tools and selected indicators. The thesis conclusion is focused on the effectiveness of expenditures and revenues management along with possible suggestions to improve the current organization's management.en
dc.subject.translatedpublicly co-fundeden
dc.subject.translatedfinancial managementen
dc.subject.translatedexpendituresen
dc.subject.translatedrevenuesen
dc.subject.translatedanalysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,4 MBAdobe PDFView/Open
BP_Klimova_VP.pdfPosudek vedoucího práce371,02 kBAdobe PDFView/Open
BP_Klimova_OP.pdfPosudek oponenta práce440,66 kBAdobe PDFView/Open
Klimova.pdfPrůběh obhajoby práce65,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.