Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSkučková, Kateřina
dc.contributor.refereeHradec Milan, Mgr. Dr.
dc.date.accepted2019-5-21
dc.date.accessioned2020-07-17T13:48:00Z-
dc.date.available2018-2-8
dc.date.available2020-07-17T13:48:00Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-28
dc.identifier77372
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38128
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vyživovací povinností mezi manžely, rozvedenými manžely a registrovanými partnery. Obsah práce je rozdělen do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá vyživovací povinností obecně, část této kapitoly je zaměřena na definici hlavních pojmů jako vyživovací povinnost, výživné, výživa, prameny práva a jednotlivé druhy vyživovací povinnosti, další část se věnuje společným pravidlům pro všechny druhy vyživovací povinnosti. Stěžejní část práce tvoří druhá až čtvrtá kapitola. Tyto kapitoly se věnují vybraným druhům vyživovací povinnosti - od jejich vzniku, přes rozsah vyživovací povinnosti, její výši při stanovení výživného soudem, zánik až po procesní stránku vyživovací povinnosti, tj. řízení o určení výživného. Diplomová práce se zaměřuje i na vyživovací povinnost v praxi. V rámci jednotlivých kapitol věnuje pozornost vybraným soudním rozhodnutím týkajících se vyživovací povinnosti.cs
dc.format91 s. (193 718 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrodinné právocs
dc.subjectprávní úpravacs
dc.subjectvyživovací povinnostcs
dc.subjectvýživnécs
dc.subjectmanželécs
dc.subjectrozvodcs
dc.subjectregistrovaní partneřics
dc.subjectvyživovací povinnost mezi manželycs
dc.subjectvyživovací povinnost mezi rozvedenými manželycs
dc.subjectvyživovací povinnost mezi registrovanými partnerycs
dc.titleVyživovací povinnost mezi manžely, rozvedenými manžely a registrovanými partnerycs
dc.title.alternativeThe Maintenance obligation between husbands, divorced husbands and registered partnersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the maintenance obligation between husbands, divorced husbands and registered partners. The concept of this thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with the maintenance obligation in general, the part of this chapter focuses on the definition of main terms as the maintenance obligation, maintenance, sustenance, the sources of law and kinds of maintenance obligation, another part deals with common rules including all kinds of maintenance obligation. The main part of this thesis is comprised of the second, third and fourth chapters. These chapters deal with individual types of maintenance obligation - from their existence, over the scope of the maintenance obligation, determining the amount of maintenance by the court, extincion and the procedural aspect of the maintenance obligation - the maintenance proceedings. The last chapter of this thesis deals with maintenance obligation in practice, the chapter is focused on the case law of courts of the Czech Republic related to maintenance obligation.en
dc.subject.translatedfamily lawen
dc.subject.translatedlegislationen
dc.subject.translatedmaintenance obligationen
dc.subject.translatedalimonyen
dc.subject.translatedhusbandsen
dc.subject.translateddivorceen
dc.subject.translatedregistered partnersen
dc.subject.translatedmaintenance obligation between husbandsen
dc.subject.translatedmaintenance obligation between divorced husbandsen
dc.subject.translatedmaintenance obligation between registered partnersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Katerina Skuckova.pdfPlný text práce940,02 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Skuckova.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Skuckova.pdfPosudek oponenta práce799,03 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Skuckova.pdfPrůběh obhajoby práce253,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.