Title: Spoluvlastnictví
Other Titles: Co-ownership
Authors: Škopková, Alžběta
Advisor: Spurný Radek, JUDr.
Referee: Ptáček Petr, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38132
Keywords: spoluvlastnictví;vlastnictví;věcná práva;předkupní právo;bytové spoluvlastnictví;podílové spoluvlastnictví;přídatné spoluvlastnictví;podíl;jednotka
Keywords in different language: co-ownership;ownership;pre-emption right;housing co-ownership;additional co-ownership;share;unit
Abstract: Diplomová práce pojednává o institutu spoluvlastnictví. V prvních kapitolách se věnuje obecně věcným právům a vlastnictví. Zbylá část práce je zaměřena na konkrétní druhy spoluvlastnictví a v závěru je jedna kapitola věnovaná předkupnímu právu.
Abstract in different language: The thesis deals with the institute of co-ownership. In the first chapters it dealed with rights in rem and ownership in general. The rest of the work is focused on specific types of co-ownership and in the end there is one chapter dealing with pre-emption rights.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S_kopkova__Diplomova_ pra_ce.pdfPlný text práce734,43 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Skopkova.pdfPosudek oponenta práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Skopkova.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Skopkova.pdfPrůběh obhajoby práce271,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38132

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.