Title: Elektronizace justice
Other Titles: Computerization of judiciary
Authors: Suk, Jakub
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Spurný Radek, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38154
Keywords: elektronizace justice;elektronický spis;ejustice;projekt;elektronické platformy
Keywords in different language: ejustice;project;electronic file;electronic platforms;computerization of judiciary
Abstract: Práce se zabývá projektem eJustice, jež zpracovalo Ministerstvo spravedlnosti. Vychází z projetku eGovernment, příčemž oba projekty vychází z předpisů Evropské Unie. Práci je rozdělena na část úvodní, pojednávající o strategii eJustice, zpracovanou Ministerstvem spravedlnosti, část zabývající se aktuální implementací elektronických platforem do české justice. Závěr práce je věnován elektronizaci justice v Rakousku, kde již úspěšně proběhla.
Abstract in different language: The thesis deals with the eJustice project, which was prepared by the Ministry of Justice. Based on the eGovernment project, both projects are based on European Union regulations. The thesis is divided into the introductory part, the part dealing with the eJustice strategy, elaborated by the Ministry of Justice, the part dealing with the current implementation of electronic platforms in the Czech justice system. The conclusion of the thesis is devoted to the electronization of justice in Austria, where it has already been successful.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE JAKUB SUK.pdfPlný text práce724,63 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Suk.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Suk.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Suk.pdfPrůběh obhajoby práce275,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.