Title: Vzdělané ženy českého raného novověku
Other Titles: Educated Women of the Early Modern Czech Lands
Authors: Surová, Gabriela
Advisor: Černá Jana, PhDr. Ph.D.
Referee: Kastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38204
Keywords: raný novověk;rod pernštejnů;sňatková aliance;vzdělávání žen;role ženy;pernštejnské ženy;císařský dvůr ve vídni;dvorní dáma;marie manrique de lara y mendoza;manželka v raném novověku;polyxena z pernštejna;manželská korespondence;španělské vlivy v čechách;zámecké knihovny;rod rožmberků;císařovna marie španělská
Keywords in different language: age of early modern;pernštejn family;marriage alliance;women's education;the role of women;pernštejn women;imperial court in vienna;maid of honor;marie manrique de lara y mendoz;woman of the early modern age;polyxena of pernstein;matrimonial correspondence;spanish influences in bohemia;castle library;the rožmberk family;empress maria of spain
Abstract: Předmětem této diplomové práce jsou vzdělané a vlivné ženy českého raného novověku, respektive s raně novověkými českými zeměmi významně spjaté. Zároveň budou v práci prezentovány ženy, které byly významné pro české prostředí jako mediátorky španělské kultury a vzdělanosti. Představeny budou zejména ženy pocházející z pernštejnského dvora, které současně působily u královského dvora Habsburků. V práci bude analyzován charakter vzdělání těchto žen. V práci bude reflektována role španělské aristokratky Marie Manrique de Lara y Mendoza přivdané do českého šlechtického rodu Pernštejnů. Prostřednictvím analýzy inventáře Rožmberské knihovny a zejména souboru španělských textů Roudnické Lobkovické knihovny bude v práci ukázán vliv španělské kultury na soudobou rodovou knihovnu Pernštejnů. Zároveň bude v práci představena královna a následná císařovna Marie Španělská, neboť bude v této práci analyzována a prezentována zejména její role u královského dvora ve Vídni, která měla následně vliv na české země. Dále bude v závěrečné kapitole této práce představena šlechtična Polyxena z Pernštejna. Reflektována bude Polyxenina role ve společnosti za pomoci dochované manželské korespondence s jejím druhým manželem Zdeňkem Vojtěchem Popelem z Lobkovic. Analýza a následná interpretace vzájemné manželské korespondence odráží zákulisí šlechtického manželského svazku. Korespondence zároveň ilustruje individuální postoje, psychické stavy či názory obou manželů na dění v tehdejší společnosti.
Abstract in different language: The thesis presents the role of noblewoman in early modern society. The thesis is focused on the issue of women´s education, the role of women in client networks of the Habsburg dynasty and the possiblity of self-reflection of early modern noblewoman and wife. The main objective is presented the regularities of matrimonial and client relationships between nobles and also between nobles and royal or imperial court. The links between women of Pernštejn and the royal court and other noble families in the kingdom of Bohemia in the early modern period will be reflected. Especially women from the Pernštejn family will be introduced as representatives of noble ladies of "right" wives and educated women with the ability to skillfully negotiate in the socio-cultural field. But before that, the queen and the next empress Mary of Spain will be introduced. Her role at the Royal Court in Vienna will be presented. The final chapter of this thesis will introduce the noblewoman Polyxena of Pernštejn. Polyxena's role in society will be interpreted in this work using a chronicle of the Rožmberk family, which was written by their family chronicler and librarian Václav Březan. At the same time, Polyxena's position in the society at that time will be clarified through the preserved marriage correspondence with her second husband, Zdeněk Vojtěch Popel of Lobkowicz.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surova_DP.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
Surova_1.pdfPosudek vedoucího práce313,02 kBAdobe PDFView/Open
Surova_2.pdfPosudek oponenta práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Surova_O.pdfPrůběh obhajoby práce389,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.