Title: Historie a kontinuita poutních míst v kulturní krajině česko-bavorského pohraničí (zaměření na poutní místo Panny Marie Loretánské ve Starém Hrozňatově)
Other Titles: History and continuity of pilgrimage places in cultural landscape of the Czech-Bavarian border area (focusing on the pilgrimage place of Virgin Mary of Loreto in Starý Hrozňatov)
Authors: Valtrová, Olga
Advisor: Hečková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Míchalová Zdeňka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38207
Keywords: křesťanství;náboženství;víra;mariánská úcta;pouť;česko-německé vztahy;historie;poutní místo;panna marie loretánská;loreta;chebsko;starý hrozňatov
Keywords in different language: christianity;religion;faith;cult of virgin mary of loreto;pilgrimage;czech-german relationship;history;pilgrimage place;virgin mary of loreto;loreto chapel;cheb region;starý hrozňatov
Abstract: Práce popisuje historii a kontinuitu poutního místa Panny Loretánské ve Starém Hrozňatově v historickém, kulturním, politickém a náboženském kontextu. Protože se poutní místo nachází přímo na česko-bavorské hranici, dotýká se práce také česko-německých vztahů v dané oblasti, kterou je Chebsko (Egerland). Cílem práce je ukázat smysl takovýchto poutních míst v době minulé i současné.
Abstract in different language: The work describes the history and continuity of the pilgrimage place of Virgin Mary of Loreto in Starý Hrozňatov in the historical, cultural, political and religious context. Since this pilgrimage place is situated quite at the Czech-Bavarian border this work also deals with the theme of the Czech-German relationship in the area of Egerland where the pilgrimage place is located. The aim of this work was to show the sense of the pilgrimage places like this one in the past and in the present day.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Olga Valtrova Historie a kontinuita poutnich mist v krajine cesko-bavorskeho pohranici_docx.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
Valtrova_1.pdfPosudek vedoucího práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
Valtrova_2.pdfPosudek oponenta práce7,92 MBAdobe PDFView/Open
Valtrova_O.pdfPrůběh obhajoby práce408,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.