Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKočandrle Radim, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorVoznica, Matěj
dc.contributor.refereeJiráková Karolína, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-5-30
dc.date.accessioned2020-07-17T13:48:45Z-
dc.date.available2018-6-30
dc.date.available2020-07-17T13:48:45Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-24
dc.identifier79119
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38209
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá myšlením milétských filosofů. Autor se v práci postupně zabývá představami Thaléta, Anaximandra a Anaximena. Autor se v práci snaží odhlédnout od tradiční interpretace těchto myslitelů vycházející z Aristotelova konceptu čtyř příčin a poukázat na možné paralely v mytologických představách starověkého Řecka a starověkého Předního východu. Hlavním cílem práce je objevit kořeny milétského myšlení.cs
dc.format86 s. (159 226 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectthaléscs
dc.subjectanaximandroscs
dc.subjectanaximenéscs
dc.subjectaristoteléscs
dc.subjectvodacs
dc.subjectvzduchcs
dc.subjectapeironcs
dc.subjectkosmogoniecs
dc.subjectkosmologiecs
dc.subjectmytologiecs
dc.titleMilétské myšlení a jeho kořenycs
dc.title.alternativeMilesian Thought and Its Rootsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the thinking of Milesian philosophers. The author deals with the ideas of Thales, Anaximander and Anaximenes. The author seeks to discard the traditional interpretation of these thinkers based on Aristotle's concept of four causes and to point out possible parallels in the mythological ideas of ancient Greece and the ancient Near East. The main goal of the thesis is to discover the roots of Milesian thinking.en
dc.subject.translatedthalesen
dc.subject.translatedanaximanderen
dc.subject.translatedanaximenesen
dc.subject.translatedaristotleen
dc.subject.translatedwateren
dc.subject.translatedairen
dc.subject.translatedapeironen
dc.subject.translatedcosmogonyen
dc.subject.translatedcosmologyen
dc.subject.translatedmythologyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voznica-diplomova prace.pdfPlný text práce774,16 kBAdobe PDFView/Open
Voznica_1.pdfPosudek vedoucího práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Voznica_2.pdfPosudek oponenta práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Voznica_O.pdfPrůběh obhajoby práce354,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.