Title: Regulace DC-DC měničů
Other Titles: Control of DC-DC converters
Authors: Dupal, Stanislav
Advisor: Glasberger Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Votava Martin, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38217
Keywords: regulace;dc-dc měnič;dvojčinný propustný měnič;fázově posunuté řízení;pi regulace;prediktivní řízení;mpc
Keywords in different language: control;dc-dc converter;full bridge converter;phase shift;pi control;predictive control;mpc
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na regulaci stejnosměrných měničů. V úvodní části jsou popsané druhy regulací, které se běžně používají pro řízení stejnosměrných měničů. Dále je popsán dvojčinný propustný měnič plný most a fázově posunuté řízení tohoto měniče. Pro tento měnič je poté vypracována PI regulace a prediktivní řízení. Na závěr jsou provedeny simulace statických a dynamických vlastností regulací a jejich porovnání.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on regulation of DC-DC converters. The introductory part describes the types of comonly used controls. In next section a phase shift full bridge converter is introduced . After that the PI control and model predictive control is developed for this phase shift converter. At the end this two regulation are compared in static and dynamic behavior.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dupal_Sablona.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
075097_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
075097_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
075097_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce70,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.