Title: Měnič pro symetrizaci odběru
Other Titles: Converter for power symmetrization
Authors: Straka, Miloš
Advisor: Blahník Vojtěch, Ing. Ph.D.
Referee: Talla Jakub, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38219
Keywords: napěťový pulzní usměrňovač;vektorové řízení;aktivní filtr;měnič pro symetrizaci odběru;matlab;simulink;plecs
Keywords in different language: voltage-source active rectifier;vector control;active filter;converter for power symmetrization;matlab;simulink;plecs
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelu měniče pro symetrizaci odběru v programu MATLAB. Prvním krokem bylo zajistit fungování modelu měniče v režimu napěťového pulzního usměrňovače s vektorovým řízením. Tento model byl následně vylepšen do režimu fungování jako paralelní aktivní filtr a poté finálně upraven řízením do fungování měniče pro symetrizaci odběru. Základní funkce a řízení proudu bylo ověřeno pomocí laboratorního modelu napěťového pulzního usměrňovače.
Abstract in different language: This master thesis is focused on creating a model of converter for power symmetrization in MATLAB software. The first step was create model of voltage-source active rectifier with vector control. That model was afterwards improved to active filter converter and final modification is converter for power symmetrization. The main converter behavior and current control was verified on laboratory model of three-phase active rectifier.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_MPSO_Straka.pdfPlný text práce5,26 MBAdobe PDFView/Open
078786_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce952,21 kBAdobe PDFView/Open
078786_oponent.pdfPosudek oponenta práce895,13 kBAdobe PDFView/Open
078786_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce62,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38219

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.