Title: Návrh pětifázového synchronního motoru s permanentními magnety
Other Titles: Design of Five-Phase Permanent Magnet Synchronous Motor
Authors: Kotek, Petr
Advisor: Komrska Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38220
Keywords: synchronní motor s permanentními magnety (pmsm);spalovací motor;hybridní vozidlo;mild-hybrid;triangulární injekce s nulovou sekvencí pwm (tipwm)
Keywords in different language: synchronous motor with permanent magnets (pmsm);internal combustion engine;hybrid vehicle;mild-hybrid;pwm;triangular zero-sequence injection (tipwm)
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh pětifázového synchronního motoru s permanentními magnety určeného pro elektrická a hybridní vozidla. Nejprve jsou teoreticky popsány pohony pro elektrická a hybridní vozidla. Následně je navržen synchronní motor s permanentními magnety. Navrhnutý synchronní motor s permanentními magnety je ověřen metodou konečných prvků.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on the design of a five-phase synchronous permanent magnet motor for electric and hybrid vehicles. First, the drives for electric and hybrid vehicles are theoretically described. Then a synchronous motor with permanent magnets is designed. Suggested the permanent magnet synchronous motor is verified by the finite element method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomk_PK.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFView/Open
078787_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce942,78 kBAdobe PDFView/Open
078787_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
078787_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce100,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.