Title: Tepelný a ventilační výpočet asynchronního trakčního motoru
Other Titles: Thermal and ventilation calculatiojn of induction traction motor
Authors: Rollinger, Ondřej
Advisor: Pechánek Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Veg Lukáš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38224
Keywords: tepelný výpočet;tepelný model;metoda konečných prvku;ansys workbench;asynchronní motor;součinitel přestupu tepla;měrná tepelná vodivost
Keywords in different language: thermal calculation;thermal model;ansys workbench;finite element method;asynchronous motor;heat transfer coefficient;specific thermal conductivity
Abstract: Předmětem této diplomové práce je výpočet a analýza rozložení teplot v asynchronním stroji o výkonu 100 kW. Výpočet je proveden dvěma metodami. Jednak metodou náhradní tepelné sítě a zároveň metodou konečných prvku. Při metodě konečných prvku je použit profesionální simulační program ANSYS. Výsledky jednotlivých metod jsou následně porovnány a podrobeny analýze.
Abstract in different language: The subject of this diploma thesis is calculation and analysis of temperature distribution in 100 kW asynchronous machine. The calculation is done by two methods. On the one hand, the method of the substitute heat network and on the other hand, the finite element method. The finite element method is done by the professional simulation program ANSYS. The results of individual methods are then compared and analyzed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rollinger.pdfPlný text práce5,3 MBAdobe PDFView/Open
078792_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
078792_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
078792_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce103,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.