Title: Třífázová nabíječka baterií
Other Titles: Three-phase battery charger
Authors: Macháček, Martin
Advisor: Jára Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Streit Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38225
Keywords: nabíječka;e-mobilita;rezonanční měnič;výkonová elektronika;snižující měnič;simulace;budič výkonového modulu;interface
Keywords in different language: charger;e-mobility;resonant converter;power electronics;buck converter;simulation;driver of power module;interface
Abstract: Diplomová práce popisuje stavbu prototypu třífázové nabíječky k nabíjení trakční baterie e-formule. Práce obsahuje úvodní rešerši topologie nabíječky, návrh ideálních parametrů rezonančního obvodu LLC měniče, popis simulací silového obvodu, dimenzování výkonových prvků, popis jednotlivých DPS, naznačení mechanického konceptu a průběh základního oživení jednotlivých komponent. Završuje tak roční práci na prototypu a současně slouží jako záchytný bod pro dokončení kompletního zařízení.
Abstract in different language: Thesis describes the construction of a three-phase charger prototype for charging the e-formula traction battery. The thesis includes an introduction of the charger topology, a proposal of ideal parameters of the resonance circuit of the LLC converter, a description of the power circuit simulations, the dimensioning of the power elements, a description of the individual PCBs, and a suggestion of the mechanical concept and the process of the basic commissioning of individual components. It completes the year's prototype work and performs a checkpoint for final completion of charger.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Machacek_FINAL.pdfPlný text práce8,89 MBAdobe PDFView/Open
078793_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce853,73 kBAdobe PDFView/Open
078793_oponent.pdfPosudek oponenta práce768,11 kBAdobe PDFView/Open
078793_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce67,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.