Title: Vliv provozních parametrů na oteplení PMSM motoru
Other Titles: Influence of operating parameters on warming PMSM motor
Authors: Sobotka, Lukáš
Advisor: Pechánek Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Veg Lukáš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38226
Keywords: ztráty;synchronní motor;pmsm;ansys;chlazení;model synchronního stroje;cfx.
Keywords in different language: losses;synchronous machine;pmsm;ansys;cooling;synchronous machine model;cfx.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na simulaci oteplení synchronního motoru s permanentními magnety s ohledem na jeho zatížení. Model stroje je založen na reálném motoru s parametry P=35kW, U=248 V, n=9000ot/min, IM 3001, IP44 a IC00. První kapitola bude věnována teorii a konstrukci synchronního stroje s bližším zaměřením na stroj s permanentními magnety. Následně bude rozebrán výpočet ztrát synchronního stroje. Pomocí programu Ansys modulu CFX bude zjištěn součinitel přestupu tepla a metodou konečných prvků namodelováno oteplení jednotlivých částí motoru.
Abstract in different language: The master theses present the simulation of warming of a synchronous machine with a permanent magnet in term of his load. The Machine model based on the real motor with parameters: P=35kW, U=248V, n=9000ot/min, IM 3001, IP44, IC00. The first Chapter is dedicated to the theory and construction of the synchronous machine with a focus on the machine with a permanent magnet. Next, will be analyzed the calculation of losses of the synchronous machine. A Heat Transfer coefficient detects by software Ansys CFX. We will detect the warming of individual machine parts using the FEM.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Sobotka Lukas final.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
078794_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
078794_oponent.pdfPosudek oponenta práce957,17 kBAdobe PDFView/Open
078794_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce90,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38226

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.