Title: Vliv tvaru pole na ztráty v magnetickém obvodu PMSM
Other Titles: Influence of the magnetic field shape on the core losses of PMSM
Authors: Ledvina, Vlastimil
Advisor: Laksar Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Karel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38227
Keywords: návrh synchronního stroje;pmsm;permanentní magnety;povrchové uložení;"v" uložení;ztráty v železe;mkp;frekvenční analýza
Keywords in different language: design of a synchronous machine;pmsm;permanent magnet;surface mount;"v" mount;core loss;fem;frequency analysis
Abstract: V práci byl proveden iterativní elektromagnetický návrh synchronního stroje s permanentními magnety na rotoru. Rotor stroje byl navržen s povrchovým uložením a následně nahrazen ekvivalentním rotorem s uložením magnetů do "V". Byla provedena MKP simulace a ověření návrhu stroje. Byla provedena frekvenční analýza pole ve stroji a na jejím základu byl proveden výpočet ztrát v železe. Tento výpočet byl dále ověřen v transientní analýze. Pro MKP simulace byl použit software ANSYS Maxwell 2D a výpočetní skript byl realizován v prostředí programu MATLAB.
Abstract in different language: Iterative design of a synchronous machine with permanent magnets in a rotor was performer in this thesis. Rotor was designed with surface mounted magnets and then replaced with an equivalent rotor with "V" shaped magnets. FEM simulation was performer in order to verify the designed machine. Frequency analysis was performer on machine's magnetic field and core losses were calculated. This result was verified using a transient analysis. ANSYS Maxwell 2D was used for FEM simulations and MATLAB was used to create the script used in design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ledvina_final.pdfPlný text práce4,9 MBAdobe PDFView/Open
078795_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
078795_oponent.pdfPosudek oponenta práce956,11 kBAdobe PDFView/Open
078795_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce94,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.