Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMašek Jan, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠindelářová, Naděžda
dc.contributor.refereePoláček Stanislav, MgA. Mgr.
dc.date.accepted2019-9-11
dc.date.accessioned2020-07-17T13:49:09Z-
dc.date.available2017-12-8
dc.date.available2020-07-17T13:49:09Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-7-1
dc.identifier76256
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38234
dc.description.abstractVe své diplomové práci se zabývám tvorbou dokumentárních fotografií využívajících prvky reportáže, zachycení krajiny, architektury a známých i neznámých zátiší města Bečova nad Teplou. V teoretické části přibližuji vývoj české dokumentární fotografie v 80. a 90. letech 20. století. Také zde zmiňuji některé významné představitele této umělecké oblasti, kteří se zasloužili o zviditelnění české dokumentární fotografie v evropském měřítku. Praktickou část mé diplomové práce ve formě digitálních fotografií jsem rozdělila na několik témat a to pod názvy KRAJINA, LIDÉ, ARCHITEKTURA, SAKRÁLNÍ STAVBY. Každé téma obsahuje několik fotografií, které konkrétně popisuji. Snažím se zdůvodnit, proč jsem si vybrala právě daný motiv a co jsem konkrétní fotografií chtěla sdělit okolí. Pro tento účel jsem zvolila černobílou formu své tvorby. V průběhu mé práce jsem se snažila vystihnout Bečov nad Teplou tak jak si žije svým vnitřním životem i bez turistů a zidealizovaných propagačních materiálů a fotografií. Bečov nad Teplou, který vidím já, je jiný. Na základě teoretických poznatků a praktických výstupů jsem navrhla dva vyučovací projekty spojené s tématikou fotografování života v daném městě.cs
dc.format52 s. (65 648 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdokumentární fotografiecs
dc.subjectfotografování životacs
dc.subjectfotografická reflexecs
dc.subjectčernobílá fotografiecs
dc.title"Můj Bečov"- cyklus fotografiícs
dc.title.alternative"My Bečov"- cycle of photosen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with taking documentary photos using the means of reportage, and capturing the local landscape, architecture and some known as well as unknown secluded places of the town of Bečov nad Teplou. The theoretical part focuses on the development of Czech documentary photograph in the 80´s and 90´s of the 20th century. Some famous representatives of this art are mentioned in this part. They significantly contributed to Czech documentary photographing and made it known in Europe. The practical part in the form of digital photos is divided into several topics named LANDSCAPE, PEOPLE, ARCHITECTURE, SACRAL BUILDINGS. Each topic contains photographs which are described into details. There are reasons why the particular photos have been selected and a message referring to every individual piece. Black-and-white style was chosen to be the best for this part. In the thesis there is a description of the town´s inner life without the influence of tourists, idealized leaflets and photos. It gives the author´s personal view which is described as completely different from the standard one. Based on the theoretical and practical experience, the author offers two educational projects referring to taking photos of town´s life.en
dc.subject.translateddocumentary photosen
dc.subject.translatedtaking photos of lifeen
dc.subject.translatedphoto reflectionen
dc.subject.translatedblack-and-white photoen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Muj Becov_Sindelarova.pdfPlný text práce9,77 MBAdobe PDFView/Open
Sindelarova_posudek_V_Masek.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Sindelarova_posudek_O_Benish.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Sindelarova Nadezda.pdfPrůběh obhajoby práce482,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.