Title: Generátor a parser formulářů recenzí příspěvků na konferenci TSD
Other Titles: Generator and Parser of Submission Review Forms for the TSD Conference
Authors: Danišík, Vojtěch
Advisor: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38284
Keywords: tsd;generátor;parser;pdf;php;php knihovny
Keywords in different language: tsd;generator;parser;pdf;php;php libraries
Abstract: Cílem bakalářské práce je vytvořit jednoduše integrovatelný PHP modul do již existujícího informačního systému pro správu konference TSD. Úkolem modulu bude vytvořit hodnotící fomulář ve formátu PDF a následně ho po nahrání do systému zpracovat. První část práce důkladně vysvětluje standardní formát PDF a formuláře vytvořené v~PDF. Následně jsou popsány existující PHP knihovny pro generování a zpracování PDF formuláře daného vědeckého příspěvku. Druhá část práce se věnuje implementaci vybraných knihoven do webového portálu konference TSD. Modul byl otestován uživateli konferenčního systému. Při testování bylo použito více PDF prohlížečů. Výsledky testování jsou součástí této práce.
Abstract in different language: The goal of this thesis is to create easily integrable PHP module into already existing informational system for TSD conference management. Task of the module is to create evaluative form in the PDF format and process it after loading it back into the system. First part of thesis deeply explains standard format PDF and forms created with PDF. Existing libraries for processing and generating the scientific contribution are explained afterward. Second part of thesis focuses on implementation of mentioned libraries into the web portal of TSD conference. Module has been tested by users of conference system. There has been used multiple PDF explorers during testing. Results of the tests are part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A16B0019P_Danisik_bakalarka.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
A16B0019P Posudek.pdfPosudek oponenta práce18,62 kBAdobe PDFView/Open
A16B0019P Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce502,13 kBAdobe PDFView/Open
A16B0019P Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce117,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.