Title: Ošetřovatelská péče v procesu transplantace autologních kryokonzervovaných krvetvorných buněk
Other Titles: The nurse care in the process of the transplantation of cryopreserved autologous haemopoietic cells
Authors: Brandejsová, Renáta
Advisor: Jindra, Pavel
Referee: Nováková, Jaroslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3829
Keywords: DMSO;kryokonzervace;krvetvorné buňky;štěp;transplantace;vysocedávkovaná chemoterapie
Keywords in different language: DMSO;cryoconservation;haemopoietic cells;graft;transplantation;high-dose therapy
Abstract: V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala komplexní procedurou vysocedávkované chemoterapie s autologní transplantací štěpu krvetvorných buněk se zaměřením především na vlastní aplikaci štěpu kryokonzervovaných krvetvorných buněk a jejími komplikacemi. V praktické části práce sleduji prostřednictvím kazuistiky pacienta se souběhem několika nežádoucích událostí po aplikaci kryokonzervaného štěpu krvetvorných buněk ošetřovatelská specifika aplikace štěpu autologních kryokonzervovaných buněk.
Abstract in different language: Theoretical part of the thesis is dedicated to the complex procedure of high-dose therapy and autologous transplantation of the graft of the hematopoietic cells. I focus on the specific procedure of the infusion of graft of cryoconserved stem cells and concomitant side effects. In the practical part I am describing the case report with simultaneous occurrence of adverse events during graft infusion. Using the case report I am emphasizing the specifics of the nurse care of this procedure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
R_Brandejsova_bakal_prace.pdfPlný text práce306,04 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Brandejsova.jpgPosudek vedoucího práce127,85 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Brandejsova.jpgPosudek oponenta práce122,02 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Brandejsova.jpgPrůběh obhajoby práce111,99 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.