Název: Ošetřovatelská péče v procesu transplantace autologních kryokonzervovaných krvetvorných buněk
Další názvy: The nurse care in the process of the transplantation of cryopreserved autologous haemopoietic cells
Autoři: Brandejsová, Renáta
Vedoucí práce/školitel: Jindra, Pavel
Oponent: Nováková, Jaroslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3829
Klíčová slova: DMSO;kryokonzervace;krvetvorné buňky;štěp;transplantace;vysocedávkovaná chemoterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: DMSO;cryoconservation;haemopoietic cells;graft;transplantation;high-dose therapy
Abstrakt: V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala komplexní procedurou vysocedávkované chemoterapie s autologní transplantací štěpu krvetvorných buněk se zaměřením především na vlastní aplikaci štěpu kryokonzervovaných krvetvorných buněk a jejími komplikacemi. V praktické části práce sleduji prostřednictvím kazuistiky pacienta se souběhem několika nežádoucích událostí po aplikaci kryokonzervaného štěpu krvetvorných buněk ošetřovatelská specifika aplikace štěpu autologních kryokonzervovaných buněk.
Abstrakt v dalším jazyce: Theoretical part of the thesis is dedicated to the complex procedure of high-dose therapy and autologous transplantation of the graft of the hematopoietic cells. I focus on the specific procedure of the infusion of graft of cryoconserved stem cells and concomitant side effects. In the practical part I am describing the case report with simultaneous occurrence of adverse events during graft infusion. Using the case report I am emphasizing the specifics of the nurse care of this procedure.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
R_Brandejsova_bakal_prace.pdfPlný text práce306,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Brandejsova.jpgPosudek vedoucího práce127,85 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Brandejsova.jpgPosudek oponenta práce122,02 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Brandejsova.jpgPrůběh obhajoby práce111,99 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3829

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.