Title: Vývoj ošetřovatelské péče v oboru infektologie
Other Titles: Development in the field of nursing care infectology
Authors: Březovská, Andrea
Advisor: Kydlíčková, Jarmila
Referee: Loudová, Soňa
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3830
Keywords: infekční nemoci;léčba;ošetřovatelská péče;kompetence všeobecné sestry;provoz infekčních oddělení;zdravotnická dokumentace
Keywords in different language: infectious diseases;treatment;nursing;competence of general nurse;function of infection departments;medical documentation
Abstract: V bakalářské práci se v úvodu teoretické části zabývám dějinami infekčního lékařství a vznikem prvních infekčních oddělení v nemocnicích. V další části se věnuji porovnání provozu infekčních klinik v polovině 20. století a v současnosti (počátek 21. století). V poslední kapitole teoretické části srovnávám za stejná období vývoj ošetřovatelské péče a kompetence všeobecných sester. V diskuzi rozebírám přínos hlavních pramenů literatury, shrnuji získané poznatky a subjektivně hodnotím rizika infekčních nemocí.
Abstract in different language: The bachelor thesis in the introduction to the theoretical part deals with the history of infectious medicine and creation of the first department of infectious diseases in hospitals. The next section is devoted to comparing infectious clinics operating in the mid-20th century and at the present (early 21st century). The last chapter of theoretical part is comparing the development of nursing care and competence of nurses for the same periods. In the discussion, I analyze the contribution of the main sources of literature, summarize the lessons learned and I evaluate subjectively the risks of infectious diseases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,98 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Brezovska.jpgPosudek vedoucího práce122,19 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Brezovska.jpgPosudek oponenta práce109,01 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Brezovska.jpgPrůběh obhajoby práce103,52 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3830

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.