Název: Vývoj ošetřovatelské péče v oboru infektologie
Další názvy: Development in the field of nursing care infectology
Autoři: Březovská, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Kydlíčková, Jarmila
Oponent: Loudová, Soňa
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3830
Klíčová slova: infekční nemoci;léčba;ošetřovatelská péče;kompetence všeobecné sestry;provoz infekčních oddělení;zdravotnická dokumentace
Klíčová slova v dalším jazyce: infectious diseases;treatment;nursing;competence of general nurse;function of infection departments;medical documentation
Abstrakt: V bakalářské práci se v úvodu teoretické části zabývám dějinami infekčního lékařství a vznikem prvních infekčních oddělení v nemocnicích. V další části se věnuji porovnání provozu infekčních klinik v polovině 20. století a v současnosti (počátek 21. století). V poslední kapitole teoretické části srovnávám za stejná období vývoj ošetřovatelské péče a kompetence všeobecných sester. V diskuzi rozebírám přínos hlavních pramenů literatury, shrnuji získané poznatky a subjektivně hodnotím rizika infekčních nemocí.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis in the introduction to the theoretical part deals with the history of infectious medicine and creation of the first department of infectious diseases in hospitals. The next section is devoted to comparing infectious clinics operating in the mid-20th century and at the present (early 21st century). The last chapter of theoretical part is comparing the development of nursing care and competence of nurses for the same periods. In the discussion, I analyze the contribution of the main sources of literature, summarize the lessons learned and I evaluate subjectively the risks of infectious diseases.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Brezovska.jpgPosudek vedoucího práce122,19 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Brezovska.jpgPosudek oponenta práce109,01 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Brezovska.jpgPrůběh obhajoby práce103,52 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3830

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.