Title: Elektrodynamické síly při ohřevech elektromagnetickou indukcí
Other Titles: Electrodynamic forces in induction heating processes
Authors: Mariňák, Jan
Advisor: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Kroupa Oldřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38320
Keywords: indukční ohřev;indukční kelímková pec;elektrodynamické síly;elektromagnetická průzařnost;víření a vzdutí;tavení kovů
Keywords in different language: induction heating;induction crucible furnace;electrodynamic forces;electromagnetic transparency effect;whirling and heaving;melting of metals
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na elektrodynamické síly, které vznikají při tavení kovů v indukčních kelímkových pecích. První část práce je zaměřena na stručnou teorii indukčního ohřevu. V další části je vysvětlena teorie elektrodynamických sil a dále je práce zaměřena na jejich vznik a na důsledky, které elektrodynamické síly při tavení způsobují. Část práce je zaměřena na princip kelímkových pecí, jejich stínění a vysvětlení teorie a důsledků elektromagnetické průzařnosti. V závěrečné části práce jsou provedeny výpočty pro zjištění, jak je možné důsledky působení elektrodynamických sil vhodně omezit pro efektivní tavení kovů.
Abstract in different language: The presented master thesis is focused on the theory of electrodynamic forces generated by melting metals in induction crucible furnaces. The first part is focused on a brief theory of induction heating. The next part explains the theory of electrodynamic forces and then the work is focused on their origin and on the consequences that electrodynamic forces cause during melting. Part of the thesis is focused on the principle of crucible furnaces, their shielding and explanation of theory and consequences of electromagnetic transparency effect. In the final part of thesis, calculations are made to determine the limitations of the effects of electrodynamic forces for efficient metal melting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Jan_Marinak.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
078664_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
078664_oponent.pdfPosudek oponenta práce894,46 kBAdobe PDFView/Open
078664_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce83,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.