Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBalejová, Ivana
dc.contributor.authorHavránková, Jana
dc.contributor.refereeHajšmanová, Bohumila
dc.date.accepted2012-06-06
dc.date.accessioned2013-06-19T06:56:49Z
dc.date.available2011-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:56:49Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-03-30
dc.identifier45938
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3834
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na poskytování specifické ošetřovatelské péče o neklidného pacienta na gerntopsychiatrickém oddělení. V teoretické části jsou popsány gerontopsychiatrická zařízení, projevy a možné příčiny neklidného chování pacienta. Dále jsou popisována specifika poskytované ošetřovatelské péče o neklidného pacienta na gerontopsychiatrickém oddělení včetně forem intenzivního dohledu pacienta, zásad vhodné komunikace, farmakoterapie a restriktivních postupů. V praktické části zjišťuji znalosti ošetřovatelského personálu v oblasti komunikace, ošetřovatelské péče o neklidného pacienta a možný negativní vliv na ošetřovatelský personál.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgerontopsychiatriecs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectneklidcs
dc.subjectpacientcs
dc.titleOšetřovatelská péče o neklidného pacienta na gerontopsychiatrickém oddělenícs
dc.title.alternativeNursing care of agitated patients in the gerontontspsychiatrical departmenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on providing nursing care for specific patient gerontopsychical troubled department.In the theoretical section describes gerontopsychiatrical equipment, signs and possible causes of restless behavior of the patient. Further described are specifics provided nursing care for a patient to the troubled department gerontopsychiacal forms of intensive supervision, including the patient, the principles of appropriate communication, pharmacotherapy and restrictive practices. In the practical part I find the knowledge of nursing staff in communication, nursing care of the agitated patient and the possible negative impact on the nursing staff.en
dc.subject.translatedgerontopsychiatryen
dc.subject.translatednursing careen
dc.subject.translatedrestlessnessen
dc.subject.translatedpatienten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osetrovatelska pece o neklidneho pacienta na gerontopsychiatrickem oddeleni.pdfPlný text práce347,47 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Havrankova.zipPosudek vedoucího práce151,78 kBZIPView/Open
Oponent bakalarske prace - Havrankova.zipPosudek oponenta práce159,93 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Havrankova.jpgPrůběh obhajoby práce108,37 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.