Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorBalejová, Ivanacs
dc.contributor.authorHavránková, Janacs
dc.contributor.refereeHajšmanová, Bohumilacs
dc.date.accepted2012-06-06cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:56:49Z
dc.date.available2011-01-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:56:49Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-30cs
dc.identifier45938cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3834
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na poskytování specifické ošetřovatelské péče o neklidného pacienta na gerntopsychiatrickém oddělení. V teoretické části jsou popsány gerontopsychiatrická zařízení, projevy a možné příčiny neklidného chování pacienta. Dále jsou popisována specifika poskytované ošetřovatelské péče o neklidného pacienta na gerontopsychiatrickém oddělení včetně forem intenzivního dohledu pacienta, zásad vhodné komunikace, farmakoterapie a restriktivních postupů. V praktické části zjišťuji znalosti ošetřovatelského personálu v oblasti komunikace, ošetřovatelské péče o neklidného pacienta a možný negativní vliv na ošetřovatelský personál.cs
dc.format68 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectgerontopsychiatriecs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.subjectneklidcs
dc.subjectpacientcs
dc.titleOšetřovatelská péče o neklidného pacienta na gerontopsychiatrickém oddělenícs
dc.title.alternativeNursing care of agitated patients in the gerontontspsychiatrical departmenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra ošetřovatelství a porodní asistencecs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on providing nursing care for specific patient gerontopsychical troubled department.In the theoretical section describes gerontopsychiatrical equipment, signs and possible causes of restless behavior of the patient. Further described are specifics provided nursing care for a patient to the troubled department gerontopsychiacal forms of intensive supervision, including the patient, the principles of appropriate communication, pharmacotherapy and restrictive practices. In the practical part I find the knowledge of nursing staff in communication, nursing care of the agitated patient and the possible negative impact on the nursing staff.en
dc.subject.translatedgerontopsychiatryen
dc.subject.translatednursing careen
dc.subject.translatedrestlessnessen
dc.subject.translatedpatienten
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Osetrovatelska pece o neklidneho pacienta na gerontopsychiatrickem oddeleni.pdfPlný text práce347,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Havrankova.zipPosudek vedoucího práce151,78 kBZIPZobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Havrankova.zipPosudek oponenta práce159,93 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Havrankova.jpgPrůběh obhajoby práce108,37 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3834

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.