Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJaneček Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPoslední, Jakub
dc.contributor.refereeKunešová Hana, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-5
dc.date.accessioned2020-07-17T13:50:04Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-07-17T13:50:04Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier79333
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38399
dc.description.abstractPředmětem předkládané bakalářské práce "Atraktivita kamenných obchodů" je zkoumání současné atraktivity kamenných obchodů. V teoretické části práce je čtenář seznámen s teoretickým základem k obecnému tématu obchod, zákazníci v maloobchodě a tuto část uzavírá téma marketing v maloobchodě. Dalším bodem je identifikace současných trendů v oblasti maloobchodu, jsou zde představeny využívané moderní technologie, jejich funkce a užití v praxi. Praktická část práce začíná samotnou metodikou bakalářské práce a poté je za pomoci vhodných metod analyzována současná situace v kamenných obchodech. V poslední kapitole se autor ohlíží na získané výsledky a představuje návrhy na možné zvýšení atraktivity kamenných obchodů. Hlavním výstupem práce je zhodnocení atraktivity kamenných obchodů a představení řešení na její možné zvýšení.cs
dc.format58 s. (80581 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkamenný obchodcs
dc.subjectatraktivitacs
dc.subjectmaloobchodcs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectmobilní aplikacecs
dc.subjecttrendycs
dc.subjectmarketingcs
dc.titleAtraktivita kamenných obchodůcs
dc.title.alternativeThe attractiveness of the brick and mortar storesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of the bachelor thesis "The attractiveness of the brick and mortar stores" is to examine the current attractiveness of the brick and mortar stores. In the theoretical part, the reader is acquainted with the theoretical basis for the general topic of trade, customers in retail and on the end of this part is the topic called marketing in retail. Next point is the identification of current trends in the field of retail, there are presented modern technologies, their functions and use in practice. The practical part of the thesis starts with the methodology and then with the help of suitable methods the current situation in the brick and mortar stores is analyzed. In the last chapter, the author looks at the results obtained and presents suggestions for a possible increase in the attractiveness of the brick and mortar stores. The main output of the work is to evaluate the attractiveness of the brick and mortar stores and the introduction of solutions to its possible increase.en
dc.subject.translatedbrick and mortar storeen
dc.subject.translatedattractivenessen
dc.subject.translatedretailen
dc.subject.translatedtechnologyen
dc.subject.translatedmobile applicationen
dc.subject.translatedtrendsen
dc.subject.translatedmarketingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELEKTRONICKA Finalni Bakalarska Prace Jakub Posledni.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Posledni_Jakub_v.pdfPosudek vedoucího práce221,03 kBAdobe PDFView/Open
Posledni_Jakub_o.pdfPosudek oponenta práce161,7 kBAdobe PDFView/Open
Posledni_J_p.pdfPrůběh obhajoby práce86,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38399

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.