Title: Faktory ovlivňující nákupní rozhodovací proces zákazníka při nákupu knih
Other Titles: Factors influencing purchasing decision-making process when purchasing a book
Authors: Rosičková, Nikola
Advisor: Zelenka Lenka, Ing.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38403
Keywords: spotřebitel a zákazník;nákupní chování;faktory ovlivňující rozhodovací proces;kniha
Keywords in different language: consumer and customer;costumer behavior;factors influencing decision-making process;book
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou faktorů ovlivňující nákupní rozhodovací proces zákazníka při nákupu knih. Cílem této práce bylo zjistit, jaké faktory při výběru knih působí na zákazníka. První část práce vysvětluje jednotlivé pojmy spojené s touto problematikou. V druhé části práce bylo provedeno dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo, které faktory jsou pro respondenty nejdůležitější. Z empirického výzkumu je zřejmé, že četbě se raději věnují ženy než muži. Knihy se všeobecně vybírají podle příběhu a žánru. A nejpreferovanější forma knihy je stále ta papírová. Z výsledku dotazníku byla navržena doporučení, která by mohla zvýšit aktivu čtení.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the factors influencing the purchasing decision-making process of the customer when purchasing books. The aim of this work was to find out which factors influence the customer's choice of books. The first part of the thesis explains the various concepts related to this issue. In the second part of the thesis a questionnaire survey was carried out, which showed the most important factors for the respondents. Me it is clear from empirical research that women prefer to read generally chosen by story and genre. And the most preferred form of the book is still the paper. Recommendations were suggested from the result of the questionnaire that could increase reading activity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Rosickova 2019.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Rosickova_Nikola_v.pdfPosudek vedoucího práce222,16 kBAdobe PDFView/Open
Rosickova_Nikola_o.pdfPosudek oponenta práce167,81 kBAdobe PDFView/Open
Rosickova_N_p.pdfPrůběh obhajoby práce81,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38403

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.