Title: Návrh komunikačního plánu vybrané společnosti
Other Titles: Proposal of company's communication plan
Authors: Štekr, Jonáš
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38404
Keywords: komunikační plán;marketing;nová média;b2b;mobilní aplikace
Keywords in different language: communication plan;marketing;new media;b2b;smartphone application
Abstract: Předložená práce se zabývá tvorbou komunikačního plánu obchodního a marketingového zastoupení vybrané společnosti, která se zabývá prodejem radiátorů, větrání s rekuperací tepla a sálavých stropních panelů. V teoretické části práce jsou uvedeny definice komunikace, etapy tvorby komunikačního plánu a současné marketingové trendy. Empirická část zahrnuje představení vybrané společnosti, analýzu firmou používaných komunikačních nástrojů a tvorbu komunikačního plánu pro danou společnost, která je hlavní částí práce.
Abstract in different language: Submitted thesis is focused on creating communication plan of a marketing and sales representation of chosen company, which is focused on selling radiators, ventilation with heat recovery and ceiling radiant panels. Definition of communication, phases of creating communication plan and present marketing trends are involved in theoretical part of thesis. Empirical part of thesis involves describing chosen company, analysis of companies currently used communication tools and creation of communication plan, which is the main part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jonas Stekr.pdfPlný text práce9,58 MBAdobe PDFView/Open
Jonas_Stekr_v.pdfPosudek vedoucího práce231,03 kBAdobe PDFView/Open
Stekr_Jonas_o.pdfPosudek oponenta práce230,46 kBAdobe PDFView/Open
Stekr_p.pdfPrůběh obhajoby práce75,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.