Title: Marketingový plán vybrané společnosti
Other Titles: Marketing plan of selected company
Authors: Polatová, Lenka
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Froňková Daniela, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38405
Keywords: marketing;marketingový plán;cestovní kancelář
Keywords in different language: marketing;marketing plan;turism
Abstract: Předmětem bakalářská práce je navržení marketingového plánu pro vybranou společnost. Touto společností je cestovní kancelář KaLePo. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení základních pojmů z marketingu, marketingového plánování a cestovního ruchu. Obsahuje teoretický popis procesu sestavení marketingového plánu. V analytické části je provedena situační analýza cestovní kanceláře, jejíž součástí je i rozsáhlé dotazníkové šetření. V poslední části práce je sestaven návrh marketingového plánu společnosti pro rok 2020.
Abstract in different language: The subject of this bachelor thesis is a proposal of a marketing plan for a selected company. The company is a travel agency KaLePo s.r.o. The theoretical part of this bachelor thesis contains an explanation of basic terms from marketing, marketing planning and tourism. The second part focuses on situational analysis of the travel agency. One part of this analysis is a survey. In the last part there is a proposal of marketing plan for the travel agency for the year 2020 assembled.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Polatova.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Polatova_Lenka_v.pdfPosudek vedoucího práce220,21 kBAdobe PDFView/Open
Polatova _Lenka_o.pdfPosudek oponenta práce225,4 kBAdobe PDFView/Open
Polatova_L_p.pdfPrůběh obhajoby práce108,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.