Title: Specifika ošetřovatelské péče u romských klientů
Other Titles: Specifics of nursing care for Roma clients.
Authors: Koptíková, Jana
Advisor: Moučková, Miroslava
Referee: Braunová, Alexandra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3842
Keywords: Romové;ošetřovatelství;multikulturní ošetřovatelství;péče;specifika.
Keywords in different language: Roma;nursing;multiciltural nursing care;specifics.
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na oblast multikulturního ošetřovatelství u romských klientů. V teoretické části jsou popsány poznatky z multikultního ošetřovatelství a specifika ošetřovatelské péče u romských klientů opřené o jejich kulturní zvyky. Praktická část je zaměřena na problematiku uspokojování potřeb, respektování tradic a zvyků hospitalizovaných romských klientů ze strany zdravotnického personálu. Sběr dat je proveden metodou kvalitativního průzkumu, formou polostrukturovaného rozhovoru. Výstupem práce je návrh informační brožury na poskytování ošetřovatelské péče o pacienta romského etnika.
Abstract in different language: The thesis is focused on the multicultural nursing of Roma clients. In the theoretical section are described the findings from multicultural nursing and nursing care for the specifics of Roma clients backed by their cultural habits. The practical part is focused on meeting needs, respecting the traditions and customs of Roma clients hospitalized by medical staff. Data collection is made by qualitative research, through semi-structured interview. The output of a design standard of nursing care for patients of Roma ethnicity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jana Koptikova.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Koptikova.jpgPosudek vedoucího práce110,11 kBJPEGThumbnail
View/Open
Oponent bakalarske prace - Koptikova.jpgPosudek oponenta práce131,39 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Koptikova.jpgPrůběh obhajoby práce114,14 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.