Název: Vznik a vývoj hospicové péče
Další názvy: The Origin and Development of Hospice Care
Autoři: Lešková, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Hajšmanová, Bohumila
Oponent: Šafránková, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3849
Klíčová slova: hospic;terminální stádium;paliativní péče;umírání;bolest;smrt
Klíčová slova v dalším jazyce: hospice;terminal stage;palliative care;dying;pain;death
Abstrakt: Tato bakalářská práce je úzce zaměřena na hospicovou péči a hospice, jako na zdravotnické zařízení s výjimečným postavením v naší společnosti. Vysvětluje základní terminologii, mapuje jejich historický vývoj a v neposlední řadě popisuje vztah mezi těmito zařízeními a jejich klienty. Ti mají díky péči, která se v hospicích poskytuje, možnost se i v těžkých chvílích svého života cítit důstojně a být stále lidmi. A to nejen díky tomu, že je zde poskytován komfort srovnatelný s domovem, ale také díky přístupu lékařů, sester, ošetřovatelů, dobrovolníků a vůbec všech, kteří svoji práci hospici zasvětili.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to bring hospice care and services under the spotlight. Hospice houses provide a peaceful care alternative, and thus rank themselves among institutions with a remarkable role in today?s society. The thesis explains the basic terminology, discusses its history in a great detail, and finally reveals a connection between the health centre and its clients. End-of-life care treatment enables the patients to feel worthy and respectable regardless their physical condition. Uniqueness of this medical care is found in services that those centres offer ? comfortable living comparable with home treatment given by families and highly trained medstaff.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
1_leskova_ludmila_bp.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Leskova.jpgPosudek vedoucího práce96,13 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Leskova.jpgPosudek oponenta práce103,72 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Leskova.jpgPrůběh obhajoby práce114,77 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3849

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.