Title: Topologická optimalizace rámu studentské formule SAE
Other Titles: Formula SAE Frame's Topology Optimization
Authors: Chylík, Petr
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Kalina Tomáš, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38520
Keywords: rám;formula sae;fsae;optimalizace;topologie
Keywords in different language: frame;formula sae;fsae;optimization;topology
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá topologickou optimalizací rámu závodního vozu kategorie Formula Student, Součástí je krátká rešerše v oblasti soutěže Formula student a konstrukce rámu. Dále obsahuje popis procesu topologické optimalizace. Výpočet tuhosti stávajícího rámu, vlastní optimalizaci a model nového návrhu rámu. Závěrem jsou oba stavy porovnány a výsledek optimalizace zhodnocen.
Abstract in different language: This thesis deals with optimization of a car frame of the Formula Student category. The first component is a short research on Formula Student competition and frame design. Thesis also mentions topology optimization process, FEM analysis of existing frame, custom topology optimization and new design of the frame. Finally, both states are compared and the optimization result evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Petr_Chylik-2019.pdfPlný text práce6,86 MBAdobe PDFView/Open
DP_Chylik_oponent.pdfPosudek oponenta práce1 MBAdobe PDFView/Open
DP_Chylik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce763,68 kBAdobe PDFView/Open
Chylik.pdfPrůběh obhajoby práce223,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.