Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKožíšková Zlata, Mgr. et Mgr.
dc.contributor.authorSuková, Jaroslava
dc.contributor.refereeKrocová Jitka, PhDr. Mgr.
dc.date.accepted2019-6-18
dc.date.accessioned2020-08-24T11:38:54Z-
dc.date.available2018-1-31
dc.date.available2020-08-24T11:38:54Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-3-29
dc.identifier80028
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38547
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je ošetřovatelská péče o pacienta před a po chirurgické rekonstrukci ledvinné pánvičky. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na popis anatomie a fyziologie močového ústrojí a na vysvětlení pojmů hydronefróza a pyeloplastika. Popisuje předoperační a pooperační péči o pacienty s diagnostikovanou vrozenou hydronefrózou s indikovaným operačním řešením. V závěru teoretické části je přiblížen ošetřovatelský model Virginie Hendersonové a pojem edukace. Praktická část popisuje ošetřovatelskou péči o dva záměrně vybrané pacienty metodou kazuistiky. Jsou zde stanoveny ošetřovatelské diagnózy, sestaven edukační plán a provedeno srovnání obou kazuistik. Výstupem práce je edukační materiál pro pacienty po urologických operacích.cs
dc.format82 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=80028-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectedukacecs
dc.subjecthydronefrózacs
dc.subjectledvinová pánvičkacs
dc.subjectmočový systémcs
dc.subjectošetřovatelská péčecs
dc.titleOšetřovatelská péče o pacienta před a po chirurgické rekonstrukci ledvinné pánvičkycs
dc.title.alternativeNursing care of the patient before and after the surgical reconstruction of the kidney pelvisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of the bachelor thesis is nursing care of the patient before and after surgical reconstruction of renal pelvis. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is focused on the description of the anatomy and physiology of the urinary tract and on the explanation of the terms hydronephrosis and pyeloplasty. Describes preoperative and postoperative care for patients diagnosed with congenital hydronephrosis with an indicated surgical solution. At the end of the theoretical part, Virginie Henderson's nursing model and concept of education are approached. The practical part describes the nursing care of two deliberately chosen patients by case report. There are established nursing diagnoses, prepared an educational plan and a comparison of both case studies. The output of the work is an educational material for patients after urological operations.en
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedhydronephrosisen
dc.subject.translatedrenal pelvisen
dc.subject.translatedurinary systémen
dc.subject.translatednursing care1x cden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28. 3. 2019.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
SUKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
SUKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Sukova Jaroslava.pdfPrůběh obhajoby práce421,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.