Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
dc.contributor.authorNechutný, Jiří
dc.contributor.refereePitr Karel, MUDr.
dc.date.accepted2019-8-27
dc.date.accessioned2020-08-24T11:39:12Z-
dc.date.available2017-8-29
dc.date.available2020-08-24T11:39:12Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-31
dc.identifier74212
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38623
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá etiologií, diagnostikou a terapií kulhání dětí. Je členěna na část teoretickou a praktickou, přičemž teoretická část se zabývá příčinami, diagnostikou a léčbou získaných či vrozených defektů dolních končetin na základě ortopedické i fyzioterapeutické. Praktická část zahrnuje 2 kazuistická šetření vybraných pacientů. Součástí každého z nich je vyšetření a záznam průběhu terapie od první diagnostiky deformit až po jejich končené řešení. Přičemž tyto výsledky jsou diskutovány v následujících částech této práce.cs
dc.format104 s. (16750 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkulhání u dětícs
dc.subjectpříčinycs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectkomplexní léčenícs
dc.titleEtiologie, diagnostika a terapie kulhání v dětském věkucs
dc.title.alternativeEtiology, diagnostics and treatment of limping in childrenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis rewiews an etiology, a diagnostics and a therapy of a children limp. It is devived into a theoretical and a practical part, where the teoretical part displays the causes, a diagnostics and a treatment of acquired or congenital defects of the lower extremities on based on ortopedic and physiotherapy treatment. The practical part contains 2 case reports on the selected patients. Both of them contains an examination and a course of therapy from the first diagnosis to the final solution of the deformations. These solutions are discussed in following sectiones of this thesis.en
dc.subject.translatedchildlimpingen
dc.subject.translatedcausesen
dc.subject.translateddiagnosisen
dc.subject.translatedcomprehensivetreatmenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP NECHUTNY_ - Etiologie diagnostika a terapie kulha_ni_ v de_tske_m ve_ku.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Nechutny - posudek vedouciho BP.pdfPosudek vedoucího práce843,9 kBAdobe PDFView/Open
Nechutny - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce200,5 kBAdobe PDFView/Open
Nechutny.pdfPrůběh obhajoby práce88,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.