Title: Porovnání typů transtibiálních lůžek
Other Titles: Comparison of Types of sockets for transtibial
Authors: Červenka, Ondřej
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38624
Keywords: transtibiální amputace;pahýlové lůžko;protéza;liner
Keywords in different language: transtibial amputation;transtibial sockets;liner.
Abstract: První kapitola popisuje kineziologii a anatomii dolní končetiny. Druhá kapitola se věnuje historickým mezníkům a historii protéz. Ve třetí kapitole se práce zaměřuje na amputace a jejích úskalí. Čtvrtá kapitola řeší pohybové stupně aktivity. Pátá kapitola poukazuje na komfort lůžek a výhody a nevýhody pahýlových lůžek. V šesté kapitole je navrženo optimální vybavení protetické pomůcky na základě stupně pohybové aktivity.
Abstract in different language: The first chapter describes the kinesiology and anatomy of the lower extremity. The second chapter is devoted to historical milestones and the history of prostheses. The third chapter focuses on amputation of its pitfalls. The fourth chapter deals with movement levels of activity. The fifth chapter points to the comfort of sockets and the advantages and disadvantages of transtibial sockets. In the sixth chapter, the optimal equipment of a prosthetic device is proposed based on the degree of physical activity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Porovnani typu transtibialnich luzek (Finalni verze) Ondrej Cevenka.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Cervenka - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce242,78 kBAdobe PDFView/Open
Cervenka - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce358,36 kBAdobe PDFView/Open
Cervenka.pdfPrůběh obhajoby práce74,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.