Title: Právní aspekty v ošetřovatelství
Other Titles: Legal aspect in nursing
Authors: Svobodová, Mária
Advisor: Packanová, Dana
Referee: Holubová, Adéla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3865
Keywords: audit ošetřovatelský;kompetence ošetřovatelské;legislativa zdravotnická;ošetřovatelství;právní odpovědnost zdravotníků;sestra všeobecná;standard ošetřovatelský;zdravotnictví
Keywords in different language: nursing audit;nursing competence;health care legislation;nursing;liability medical staff member;universal nurse;nursing norm;health care
Abstract: V teoretické části bakalářské práce jsou řešeny základní pojmy, historický vývoj a současný stav oblasti právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků. V praktické části práce je popisován provedený výzkum.
Abstract in different language: Theoretical part describes basic terms, historical evolution and current state in the area of legal liability of medical staff members. Practical part describes research, that has been made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Svobodova.pdfPlný text práce464,51 kBAdobe PDFView/Open
Vedouci bakalarske prace - Svobodova.zipPosudek vedoucího práce368,45 kBZIPView/Open
Oponent bakalarske prace - Svobodova.zipPosudek oponenta práce395,51 kBZIPView/Open
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Svobodova.jpgPrůběh obhajoby práce107,49 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3865

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.