Název: Právní aspekty v ošetřovatelství
Další názvy: Legal aspect in nursing
Autoři: Svobodová, Mária
Vedoucí práce/školitel: Packanová, Dana
Oponent: Holubová, Adéla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3865
Klíčová slova: audit ošetřovatelský;kompetence ošetřovatelské;legislativa zdravotnická;ošetřovatelství;právní odpovědnost zdravotníků;sestra všeobecná;standard ošetřovatelský;zdravotnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: nursing audit;nursing competence;health care legislation;nursing;liability medical staff member;universal nurse;nursing norm;health care
Abstrakt: V teoretické části bakalářské práce jsou řešeny základní pojmy, historický vývoj a současný stav oblasti právní odpovědnosti zdravotnických pracovníků. V praktické části práce je popisován provedený výzkum.
Abstrakt v dalším jazyce: Theoretical part describes basic terms, historical evolution and current state in the area of legal liability of medical staff members. Practical part describes research, that has been made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Svobodova.pdfPlný text práce464,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vedouci bakalarske prace - Svobodova.zipPosudek vedoucího práce368,45 kBZIPZobrazit/otevřít
Oponent bakalarske prace - Svobodova.zipPosudek oponenta práce395,51 kBZIPZobrazit/otevřít
Hodnoceni obhajoby bakalarske prace - Svobodova.jpgPrůběh obhajoby práce107,49 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3865

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.