Title: Dlouhodobé sledování výsledků po operační léčbě syndromu karpálního tunelu.
Other Titles: Long-term results monitoring of patients after carpal tunnel surgery
Authors: Svatková, Dagmar
Advisor: Kott Otto, MUDr. CSc.
Referee: Červený Gustav, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38662
Keywords: operace;syndrom karpálního tunelu;parestezie
Keywords in different language: surgery;carpal tunnel syndrome;paraesthesia
Abstract: Bakalářská práce se zabývá dlouhodobým sledovaním výsledku po operační léčbě syndromu karpálního tunelu. V teoreticke části je popsán přehled teoretických poznatků, problematika syndromu karpálního tunelu, epidemiologie, diagnostika, terapie, fyzioterapie a ergoterapie. V praktické části se zaměřuji na rozbor 4 kazuistik, které obsahují anamnézy pacientů, lékařské vyšetření nemocného, vstupní vyšetření, závěr předoperačního vyšetření, předpokládaný postup rehabilitační péče, výstupní kineziologický rozbor, zavěr pooperačního vyšetření a subjektivní hodnocení výsledků operace pacientem po 3 měsících od operačního zákroku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with long-term monitoring of results after surgical tre- atment of carpal tunnel syndrome. The theoretical part describes the theoretical knowledge, the problem of carpal tunnel syndrome, epidemiology, diagnostics, therapy, physiotherapy and ergotherapy. In the practical part I focus on the analysis of 4 case reports, which contain patients' medical history, medical examination of the patient, initial examination, conclusion of the preoperative examination, presumed procedure of rehabilitation care, final kinesiolo- gical analysis, conclusion of the postoperative examination and subjective evaluation of the surgery results by the patient after 3 months after surgery .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Svatkova_.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
Svatkova - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce374,52 kBAdobe PDFView/Open
Svatkova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce209,21 kBAdobe PDFView/Open
Svatkova.pdfPrůběh obhajoby práce481,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.