Title: Kvalita života lidí po amputaci na dolní končetině
Other Titles: Quality of people's life after lower limb amputation
Authors: Šípová, Tereza
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38663
Keywords: amputace;kvalita života;dotazník whoqolbref
Keywords in different language: amputation;quality of life;questionnaire whoqolbref
Abstract: Bakalářská práce zjišťuje kvalitu života lidí po amputaci na dolní končetině a skládá se ze dvou částí - z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsána historie amputace, nejčastější indikace k amputaci, výše amputace, typy amputace, komplikace po amputaci a příprava k plánované amputaci. Další velkou kapitulu tvoří rehabilitace po amputaci, ortopedická protetika a kvalita života a způsoby hodnocení kvality života. Praktická část je založena na kvantitativním výzkumu a je zpracovaná na základě odpovědí standardizovaného dotazníku kvality života WHOQOL-BREF. Kvantitativní výzkum byl určen pro dospělé jedince.
Abstract in different language: The bachelor thesis examines the quality of patient's life after lower limb amputati-on and it consists of two parts - theoretical and practical part. The theoretical part describes history of amputation, the most common indications for amputation, levels of amputation, types of amputions, complications after lower limb amputation and preparation for planned amputation. Another big chapter is rehabilitation after amputation, orthopaedic prosthetics and quality of life and methods of evaluation of the quality of life. The practical part is based on quantitative research and on responses to standardized questionnaire about quality of life WHOQOL-BREF. The quantitative research was conducted on adult patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kvalita zivota lidi po amputaci na dolni koncetine.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Sipova - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce350,46 kBAdobe PDFView/Open
Sipova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce509,96 kBAdobe PDFView/Open
Sipova.pdfPrůběh obhajoby práce453,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.