Title: Předprotetická péče o pacienta s amputací dolní končetiny.
Other Titles: Pre-prosthetic care of patients with lower limb amputation
Authors: Treglerová, Barbara
Advisor: Poková Petra, Mgr.
Referee: Černý Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38665
Keywords: předprotetická péče;amputace;dolní končetina;pahýl;fantomova bolest;rehabilitace
Keywords in different language: pre-prostetic care;amputation;lower limb;stump;phantom pain;rehabilitation
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na předprotetickou péči o pacienta s amputací dolní končetiny. V části teoretické se zaměřuje na problematiku amputace, její charakteristiku, etiologii, indikace, typy, stanovení výše amputace, změny amputačního pahýlu, komplikace a jejich prevence. Dále je uvedena problematika ortopedické protetiky, tedy rozdělení oboru, skladba protézy, druhy protéz dolní končetiny, chůze s protézou, indikační kritéria, předpis protézy, rozdělení dle stupňů aktivity pacienta a zásady správného postupu při aplikaci. V poslední části je definována rehabilitace a postupy, které se provádějí po amputaci dolní končetiny. V části praktické se poté práce zaměřuje na pacienty, kteří měli a neměli předprotetickou péči. Součástí práce je zpracování kazuistik pacientů, které zaznamenávají vyšetření a hodnocení závislosti při všedních denních činnostech. Výsledkem této práce je, že předprotetická péče má vliv na vertikalizaci, nikoli na stupeň snížení bolesti a všední denní činnosti.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with pre-prosthetic care of a patient after lower limb amputation. The theoretical part contains amputation description, etiology, indications, types of amputation level determination, amputation stump changes, possible complications and its prevention. It also focuses on orthopedic prosthetics, such as composition of the prosthesis, types of lower limb prosthesis, walking with prosthesis, indication criteria, prescription of prosthesis, division according to the patient's activity level and principles of correct application procedure. The last part defines rehabilitation and procedures, which are performed after lower limb amputation. The practical part deals with patients who had and those who didn't have pre-prosthetic care. It contains case studies that record patient examination and evaluation of their dependence during activities of daily living. The result shows that pre-prosthetic care has a positive impact on verticalization but it doesn't have an effect on the degree of pain and activities of daily living.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Barbara Treglerova.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Treglerova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce494,48 kBAdobe PDFView/Open
Treglerova - posudek vedoci BP.pdfPosudek vedoucího práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Treglerova.pdfPrůběh obhajoby práce459,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.