Title: Dějiny notářství na Strakonicku v letech 1851-1938
Other Titles: History of notary at Strakonicko in the years 1851 - 1938
Authors: Herman, Jan
Advisor: Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38677
Keywords: notář;notářství;notářský řád;strakonice;notářský úřad;dějiny notářství;josef wotýpka;jaroslav čermák;karel velkoborský;jižní čechy;volyně. významní představitelé
Keywords in different language: notary;notarial services;strakonice;volyně;significant sepresentatives;southerm bohemia;history of notary;notary office
Abstract: Jako téma své práce jsem si vybral Dějiny notářství na Strakonicku v letech 1851-1938. Tato práce by měla čtenáři nastínit stručný vývoj notářství, jeho historii a představit vybrané notáře, kteří působili ve Strakonicích a Volyni. Práce by měla pomoci k dalšímu poznání regionálních dějin notářství.
Abstract in different language: As o topic of my diploma thesis i chose History of notary at Strakonicko in the years 1851 - 1938. This work should give the reader a brief account of the development of the notary, its history, and to introduce selected notaries who worked in Strakonice and Volyne. The work should help to further understand the regional history of the notary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jan Herman.pdfPlný text práce4,75 MBAdobe PDFView/Open
DP - Hernmam Jan.pdfPosudek vedoucího práce693,43 kBAdobe PDFView/Open
OP - Herman Jna.pdfPosudek oponenta práce685,16 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Herman Jan.pdfPrůběh obhajoby práce577,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38677

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.