Title: Srovnání knižní předlohy a filmového zpracování prózy Hlídač č. 47
Other Titles: Comparison of book and film adaptation Guard No. 47
Authors: Kohoutek, Lukáš
Advisor: Bína Daniel, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Zelenková Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38748
Keywords: hlídač č. 47;spisovatel;josef kopta;literatura;román;psychologická próza;film;komparatistika;filmová adaptace;filmová režie;filip renč
Keywords in different language: guard no. 47;writer;josef kopta;literature;novel;psychological prose;film;comparative;film adaptation;film director;filip renč
Abstract: Bakalářská práce zkoumá otázku vzájemného porovnání knihy a filmové adaptace. Ukazuje ji na konkrétním případu románu Hlídač č. 47 od českého spisovatele Josefa Kopty a filmu režiséra Filipa Renče z roku 2008. Tato komparace probíhá za použití porovnávacích nástrojů, které mají oba umělecké útvary společné. Konkrétně jimi jsou téma, prostředí, postavy a kompozice. Dále jsou zde vysvětleny pojmy spojené se vztahem literatury a filmu a filmová adaptace. Výsledkem práce je zjištění, že se předloha a adaptace v mnoha aspektech rozcházejí, přesto mají společné téma a hlavní myšlenku, která tak zůstala zachována.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with comparison of a Czech novel Hlídač č. 47 by Josef Kopta and its film adaptation directed by Filip Renč, made in 2008. Special attention is paid to the comparison of the theme, setting, characters and composition. Some more terms connected with the mutual relation of a novel and its film adaptation are also explained. To sum up the results of this work, we can say that the film based on a novel and its model differ in many aspects, nevertheless they still share the same topic and main idea.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-KOHOUTEK.pdfPlný text práce553,18 kBAdobe PDFView/Open
kohoutek_zelenkova.pdfPosudek oponenta práce40,03 kBAdobe PDFView/Open
kohoutek_bina.pdfPosudek vedoucího práce41,76 kBAdobe PDFView/Open
kohoutek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce236,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.